Xe máy honda việt nam

*
*
*
*
*
XE CÔN TAY

Bạn đang xem: Xe máy honda việt nam

Khối lượng bạn dạng thân 96 kgDài x rộng x Cao1.863 mm x 686 mm x 1.088 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân116 kgDài x rộng lớn x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng biện pháp trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân113kgDài x rộng x Cao1.870mm x 686mm x 1.112mmKhoảng cách trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng sủa gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân111kgDài x rộng lớn x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng sủa gầm xe125 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân172 kgDài x rộng lớn x Cao2.160 mm x 743 milimet x 1.162 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.450 mmĐộ cao im 805 mmKhoảng sáng sủa gầm xe132 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x rộng lớn x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân134 kgDài x rộng lớn x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân130 kgDài x rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân130 kgDài x rộng lớn x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân113 kgDài x rộng lớn x Cao1.844 mm x 680 mm x 1.130 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng gầm xe 120 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân 96 kgDài x rộng lớn x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao im 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 milimet Đặt hàng
Trọng lượng109kgDài x rộng lớn x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng sủa gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân104 kg 105 kg (Thông số chuyên môn của phiên phiên bản vành đúc)Dài x rộng lớn x Cao1.931 mm x 711 milimet x 1.083 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng gầm xe133 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân102kgDài x rộng x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng sủa gầm xe135mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân98kgDài x rộng lớn x Cao 1.920 x 702 x 1.075 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe pháo 1.217 mmĐộ cao im 769 mmKhoảng sáng dưới gầm xe 141 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân97kgDài x rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng gầm xe138 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân139kgDài x rộng x Cao1.983 x 700 x 1.090 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.312 mmĐộ cao yên788 mmKhoảng sáng sủa gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân145kgDài x rộng x Cao2.020 x 805 x 1.050 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân125 kgDài x rộng lớn x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng giải pháp trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng gầm xe139mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân101,3 kgDài x rộng lớn x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.151 mmĐộ cao yên ổn 776 mmKhoảng sáng gầm xe 162 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân104 kgKhoảng giải pháp trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất buổi tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân122kgDài x rộng lớn x Cao2.019 x 727 x 1.104 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.278 mmĐộ cao yên 795 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân139kgDài x rộng x Cao1.983 x 700 x 1.090 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.312 mmĐộ cao yên788 mmKhoảng sáng gầm xe151 milimet Đặt hàng

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nước Tương Là Gì ? Cách Sử Dụng Nước Tương Nước Tương Là Gì

Khối lượng phiên bản thân 96 kgDài x rộng x Cao1.863 milimet x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên ổn 750 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân116 kgDài x rộng x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng biện pháp trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng bản thân113kgDài x rộng x Cao1.870mm x 686mm x 1.112mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng sủa gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân111kgDài x rộng lớn x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng gầm xe125 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân172 kgDài x rộng x Cao2.160 milimet x 743 mm x 1.162 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.450 mmĐộ cao yên 805 mmKhoảng sáng gầm xe132 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân145kgDài x rộng x Cao2.020 x 805 x 1.050 (mm)Khoảng bí quyết trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150mm Đặt hàng
Khối lượng bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x rộng lớn x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân125 kgDài x rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng biện pháp trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng gầm xe139mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân134 kgDài x rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Trọng lượng109kgDài x rộng lớn x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân101,3 kgDài x rộng lớn x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.151 mmĐộ cao yên ổn 776 mmKhoảng sáng gầm xe 162 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x rộng lớn x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x rộng lớn x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân104 kgKhoảng cách trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất buổi tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân122kgDài x rộng lớn x Cao2.019 x 727 x 1.104 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.278 mmĐộ cao im 795 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân113 kgDài x rộng x Cao1.844 mm x 680 milimet x 1.130 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 120 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân104 kg 105 kilogam (Thông số chuyên môn của phiên bạn dạng vành đúc)Dài x rộng x Cao1.931 milimet x 711 milimet x 1.083 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng sủa gầm xe133 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân 96 kgDài x rộng lớn x Cao1.863 milimet x 686 mm x 1.088 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên ổn 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân102kgDài x rộng x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng gầm xe135mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân98kgDài x rộng x Cao 1.920 x 702 x 1.075 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe 1.217 mmĐộ cao yên ổn 769 mmKhoảng sáng gầm xe 141 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân97kgDài x rộng lớn x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng gầm xe138 milimet Đặt hàng
Chương trình “Xuân thanh lịch Vi Vu Honda – dấn Quà công nghệ Đỉnh Cao” khi sắm xe trên Honda phân phát Tiến
Chương trình “Sắm Winner X ngay lập tức – Ưu Đãi to Liền Tay” khi mua xe tại Honda phát Tiến 12/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *