Thông Tư 63 Đấu Thầu

Kể từ ngày Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ra quyết định số 50/QĐ-TTg vày Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành.

Bạn đang xem: Thông tư 63 đấu thầu


Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm năm trước do chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của qui định Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 mon 8 năm 2014. Đây là trong số những văn bản pháp lý quan trọng đặc biệt trong việc hướng dẫn cụ thể thi hành quy định đấu thầu năm 2013.

*
*

Tư vấn đấu thầu, bốn vấn các thủ tục vào đấu thầu trực tuyến miễn phí: 1900.6568

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ phép tắc Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ hiện tượng Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể thi hành một số điều của dụng cụ Đấu thầu về tuyển lựa nhà thầu,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của hình thức Đấu thầu về sàng lọc nhà thầu triển khai các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định trên Khoản 1 với Khoản 2 Điều 1 của phương tiện Đấu thầu.

2. Bài toán lựa chọn nhà thầu trong nghành nghề dầu khí chế độ tại Khoản 4 Điều 1 của luật pháp Đấu thầu áp dụng so với dự án đầu tư phát triển phép tắc tại những Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 1 của lao lý Đấu thầu, trừ việc lựa lựa chọn nhà thầu tương quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, cải tiến và phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

3. Trường hợp điều mong quốc tế, thỏa thuận quốc tế gồm quy định bài toán áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu thì triển khai theo phép tắc tại Khoản 3 cùng Khoản 4 Điều 3 của chính sách Đấu thầu. Giấy tờ thủ tục trình, đánh giá và thẩm định và phê duyệt triển khai theo cách thức của Nghị định này.

4. Trường phù hợp điều mong quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế không có quy định về việc áp dụng thủ tục lựa lựa chọn nhà thầu, bài toán lựa lựa chọn nhà thầu triển khai theo điều khoản của luật pháp Đấu thầu và Nghị định này.

Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNH TRANH vào ĐẤU THẦU

Điều 2. Bảo đảm an toàn cạnh tranh trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển chọn phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của qui định Đấu thầu.

2. đơn vị thầu tham gia thầu gói thầu các thành phần hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài bao gồm với bên thầu lập report nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ xây dựng kỹ thuật, lập làm hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một trong những phần của gói thầu lếu láo hợp.

3. đơn vị thầu tư vấn hoàn toàn có thể tham gia cung cấp một hoặc những dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu gồm những: Lập report nghiên cứu vãn tiền khả thi, lập report nghiên cứu giúp khả thi, lập hồ nước sơ kiến thiết kỹ thuật, lập làm hồ sơ thiết kế phiên bản vẽ thi công, support giám sát.

4. Bên thầu được tấn công giá độc lập về pháp lý và chủ quyền về tài thiết yếu với bên thầu khác; với bên thầu tứ vấn; với công ty đầu tư, mặt mời thầu dụng cụ tại các Khoản 1, 2 cùng 3 Điều 6 của lý lẽ Đấu thầu khi thỏa mãn nhu cầu các đk sau đây:

a) Không thuộc thuộc một ban ngành hoặc tổ chức triển khai trực tiếp làm chủ đối với đơn vị sự nghiệp;

b) bên thầu với nhà đầu tư, bên mời thầu không tồn tại cổ phần hoặc vốn góp bên trên 30% của nhau;

c) công ty thầu không có cổ phần hoặc vốn góp bên trên 20% của nhau lúc cùng tham dự thầu vào một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

d) nhà thầu tham dự thầu với bên thầu hỗ trợ tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không thuộc có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một đội chức, cá nhân khác cùng với từng bên.

5. Trường đúng theo đối với tập đoàn tài chính nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của người tiêu dùng này, bên cạnh đó là đầu vào của người sử dụng kia trong tập đoàn thì tập đoàn, những công ty nhỏ của tập đoàn lớn được phép tham dự quá trình lựa lựa chọn nhà thầu của nhau. Trường đúng theo sản phẩm, dịch vụ thương mại thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, bên cạnh đó là đầu vào của doanh nghiệp kia trong tập đoàn và là tốt nhất trên thị phần thì triển khai theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

Xem thêm: Đánh Thức Tài Năng Toán Học Pdf ) Danh Thuc Tai Nang Toan Hoc

Mục 3: ƯU ĐÃI vào LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 3. Cách thức ưu đãi

1. Ngôi trường hợp sau thời điểm tính ưu đãi, nếu những hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên đến nhà thầu bao gồm đề xuất giá thành trong nước cao hơn nữa hoặc áp dụng nhiều lao hễ địa phương hơn (tính trên giá trị tiền lương, chi phí công đưa ra trả).

2. Trường hợp nhà thầu tham gia thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu tiên chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo phương tiện của làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu.

3. Đối cùng với gói thầu hỗn hợp, vấn đề tính ưu tiên căn cứ tất cả các đề xuất trong phòng thầu trong số phần quá trình tư vấn, hỗ trợ hàng hóa, xây lắp. đơn vị thầu được hưởng ưu đãi khi gồm đề xuấtchi phí trong nước (chi phí tứ vấn, sản phẩm hóa, xây lắp) từ bỏ 25% trở lên giá chỉ trị quá trình của gói thầu.

Điều 4. Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế

1. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ bốn vấn:

a) Trường đúng theo áp dụng phương thức giá thấp nhất, nhà thầu ko thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu đãi phải thêm vào đó một khoản tiền bởi 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá bán trị ưu đãi giảm giá (nếu có) vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

b) Trường đúng theo áp dụng phương pháp giá thắt chặt và cố định hoặc cách thức dựa trên kỹ thuật, nhà thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên được cộng thêm 7,5% điểm kỹ thuật trong phòng thầu vào điểm kỹ thuật của phòng thầu đó để so sánh, xếp hạng;

c) Trường phù hợp áp dụng cách thức kết phù hợp giữa kỹ thuật cùng giá, công ty thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên được thêm vào đó 7,5% điểm tổng hợp của đơn vị thầu vào điểm tổng hợp ở trong nhà thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng.

2. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tứ vấn, xây lắp, láo lếu hợp:

a) Trường thích hợp áp dụng phương thức giá thấp nhất, bên thầu không thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng chiết khấu phải cộng thêm một khoản tiền bởi 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm ngay (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá chỉ trị ưu đãi giảm giá (nếu có) ở trong nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng;

b) trường hợp áp dụng phương pháp giá tiến công giá, bên thầu không thuộc đối tượng người dùng được hưởng chiết khấu phải thêm vào đó một khoản tiền bằng 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giá chỉ trị giảm giá (nếu có) vào giá tấn công giá của phòng thầu đó để so sánh, xếp hạng;

c) Trường phù hợp áp dụng phương thức kết đúng theo giữa kỹ thuật với giá, bên thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên được thêm vào đó 7,5% điểm tổng hợp của nhà thầu vào điểm tổng hợp ở trong phòng thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng.

3. Đối cùng với gói thầu bán buôn hàng hóa, vấn đề ưu đãi đối với hàng hóa trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này

Lut sư tứ vn pháp lut đấu thầu trc tuyến qua tng đài: 1900.6568

Điều 5. Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước

Hàng hóa chỉ được hưởng khuyến mãi khi bên thầu chứng tỏ được sản phẩm & hàng hóa đó có ngân sách chi tiêu sản xuất trong nước chiếm xác suất từ 25% trở lên trên trong giá chỉ hàng hóa. Phần trăm % chi tiêu sản xuất nội địa của hàng hóa được tính theo công thức sau đây:

D (%) = G*/G (%)

Trong đó:

– G*: Là ngân sách chi tiêu sản xuất trong nước được xem bằng giá kính chào của hàng hóa trong làm hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên trừ đi quý giá thuế và các ngân sách chi tiêu nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí;

– G: Là giá kính chào của sản phẩm & hàng hóa trong làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trừ đi giá trị thuế;

– D: Là phần trăm % giá cả sản xuất nội địa của hàng hóa. D ³ 25% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo lý lẽ tại Khoản 2 Điều này.

Cách tính ưu đãi:

a) Trường vừa lòng áp dụng phương pháp giá tốt nhất, hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng khuyến mãi phải thêm vào đó một khoản tiền bằng 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá trị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá bán trị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có) ở trong nhà thầu để so sánh, xếp hạng;

b) Trường hòa hợp áp dụng phương pháp giá tiến công giá, sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu tiên phải thêm vào đó một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá chỉ trị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu có) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá tấn công giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng;

c) Trường phù hợp áp dụng phương thức kết thích hợp giữa kỹ thuật với giá, sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu đãi được cùng điểm khuyến mãi vào điểm tổng hợp theo cách làm sau đây:

Điểm chiết khấu = 0,075 x (giá sản phẩm & hàng hóa ưu đãi /giá gói thầu) x điểm tổng hợp

Trong đó: Giá sản phẩm & hàng hóa ưu đãi là giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá chỉ trị giảm ngay (nếu có) của sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng trọn ưu đãi.

Điều 6. Ưu đãi so với đấu thầu trong nước

1. Đối cùng với gói thầu sắm sửa hàng hóa, vấn đề ưu đãi so với hàng hóa trong nước triển khai theo chế độ tại Điều 5 của Nghị định này.

2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất ở trong nhà thầu tất cả tổng số lao cồn là nữ giới hoặc yêu mến binh, tín đồ khuyết tật chiếm phần trăm từ 25% trở lên và bao gồm hợp đồng lao động về tối thiểu 03 tháng; bên thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng ưu tiên theo hiện tượng tại Khoản 3 Điều 14 của qui định Đấu thầu được xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất của phòng thầu không thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu tiên trong trường hòa hợp hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến nghị của những nhà thầu được nhận xét ngang nhau.

3. Đối cùng với gói thầu xây lắp có mức giá gói thầu không thật 05 tỷ vnđ chỉ cho phép nhà thầu là công ty cấp nhỏ và siêu nhỏ dại theo qui định của luật pháp về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

4. Trường hợp sau khoản thời gian ưu đãi nếu những hồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho đơn vị thầu ngơi nghỉ địa phương nơi triển khai gói thầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *