THAY ĐỔI TÊN KÊNH YOUTUBE

Ngoài ra, tên kênh không phải là duy nhất, vì vậy bạn có thể sử dụng cùng một tên như một kênh khác.

Bạn đang xem: Thay đổi tên kênh youtube

Nếu bạn có một kênh YouTube rất nhỏ, bạn có thể thay đổi tên kênh của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn có một kênh YouTube lớn, bạn nên hạn chế thay đổi kênh đó.

Điều này là do người đăng ký của bạn có thể không nhận ra kênh của bạn.

Kết quả là họ sẽ hủy đăng ký và bạn sẽ mất rất nhiều người đăng ký.

Nếu kiên trì thay đổi tên kênh của mình, bạn cần phải thực hiện một thông báo về nó.

Bạn đưa ra thông báo trong video tiếp theo của mình hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội.

Điều này là để thông báo cho người đăng ký rằng bạn đã đổi tên kênh của mình.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thay đổi tên kênh YouTube của mình trên máy tính để bàn và trên YouTube dành cho thiết bị di động (iOS / Android).

Cách thay đổi tên kênh của bạn trên YouTube

Để thay đổi tên kênh của bạn trên YouTube, bạn cần mở ứng dụng YouTube và nhấn vào biểu tượng kênh của mình.

Khi bạn đã ở trên kênh của mình, hãy nhấn vào “Chỉnh sửa kênh”, sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh tên kênh của bạn.

Sau khi nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa, bạn sẽ có thể thay đổi tên kênh YouTube của mình!

Đảm bảo lưu các thay đổi của bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng đánh dấu.

Sau đó, quay lại kênh YouTube của bạn và bạn sẽ thấy rằng tên kênh của mình đã được thay đổi.

Bạn có thể thay đổi tên kênh YouTube của mình trên PC và trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động.

Xem thêm: Outing Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ, Outing Là Gì

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động thay vào đó vì có nhiều người dùng thiết bị di động hơn người dùng máy tính để bàn.

Dưới đây là cách thay đổi tên kênh của bạn trên YouTube:

Mở ứng dụng YouTube và nhấn vào biểu tượng kênh của bạnTruy cập kênh YouTube của bạnNhấn vào “Chỉnh sửa kênh”Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh tên kênh của bạnThay đổi tên kênh YouTube của bạn

1. Mở ứng dụng YouTube và nhấn vào biểu tượng kênh của bạn


*

Sau khi bạn nhấn vào biểu tượng kênh của mình, menu điều hướng sẽ mở ra.

Menu điều hướng chứa một số tùy chọn.

Điều này bao gồm “Bật chế độ ẩn danh”, “Thêm tài khoản”, “Kênh của bạn” và các nội dung khác.

Để thay đổi hoặc chỉnh sửa tên kênh YouTube của bạn, bạn cần truy cập kênh của mình.

Nhấn vào “Kênh của bạn” để truy cập kênh YouTube của bạn.

Nếu đang sử dụng phiên bản YouTube dành cho máy tính để bàn, bạn cũng cần nhấp vào “Kênh của bạn”.

3. Nhấn vào “Chỉnh sửa kênh”


*

Sau khi nhấn vào “Chỉnh sửa kênh”, bạn sẽ đến phần cài đặt kênh của mình.

Trên cài đặt kênh, bạn có thể chỉnh sửa kênh của mình.

Điều này bao gồm biểu ngữ, biểu tượng, tên và mô tả kênh của bạn.

Bên cạnh tên kênh của bạn, bạn sẽ thấy một biểu tượng chỉnh sửa nhỏ.

Để chỉnh sửa tên kênh YouTube của bạn, bạn cần nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh no.

Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh tên kênh YouTube của bạn.

Nếu đang sử dụng phiên bản YouTube dành cho máy tính để bàn, bạn sẽ đến trang “Tùy chỉnh kênh”.

Khi bạn đang ở trang “Tùy chỉnh kênh”, hãy nhấp vào “Thông tin cơ bản” để chuyển đến cài đặt kênh của bạn, sau đó nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh tên kênh của bạn.

5. Thay đổi tên kênh YouTube của bạn


*
Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên Messenger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *