SÁCH TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 6

Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mớiLink tải sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 new Câu Hỏi Thường chạm mặt Khi Download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Bạn đang muốn tò mò về sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới, đó là bộ sách theo chương trình 2020 được nhà xuất phiên bản Giáo dục nước ta tổ chức biên soạn. Trong nội dung bài viết hôm nay, hauvuong.mobi sẽ ra mắt đến bạn đọc nội dung bài viết “Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới . Cùng theo dõi nhé!


Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 new

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa giờ đồng hồ Anh Lớp 6 mới được Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ban hành. Cuốn sách bao hàm 12 Units , mỗi Unit được trang bị rất đầy đủ các khả năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) cũng như về kiến thức từ vựng và ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được biên soạn theo định hướng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua ngữ âm, tự vựng, ngữ pháp, đôi khi giúp tăng tài năng nghe, nói, đọc với viết.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh thí điểm lớp 6

Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 bắt đầu tập 1 có câu chữ xoay xung quanh 2 chủ điểm (Theme) Our Communities và Our Heritage, đây đông đảo là số đông chủ điểm gần gụi với học tập sinh.

Xem thêm: Kết Thúc Game Of Thrones Là Gì Mình Mong Đợi Từ Mùa Phim Đầu Tiên

Mỗi nhà điểm tất cả 3 đơn vị bài học tập (Unit), tương xứng với 3 chủ thể (Topic) của Chương trình. Hoàn thành mỗi chủ điểm là một trong bài ôn tập (Review) triệu tập vào tài năng ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ mà học sinh đã học được.

Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới tập 2 cũng có nội dung luân phiên quanh 2 nhà điểm không còn xa lạ là Vision of the Future và Our World. Mỗi nhà điểm bao gồm 3 đơn vị bài học tập (Unit), tương ứng với cha chủ đề (Topic). Dứt mỗi nhà điểm là 1 bài ôn (Review) tập trung vào ôn luyện khả năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn mà học viên đã học tập được.

Mục lục của sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new SchoolGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 2: My homeGetting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang đôi mươi Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 24 Unit 2 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 2 sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 3: My friendsGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiReview 1 (Units 1 – 2 – 3)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 đánh giá 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 đánh giá 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 4: My neighbourhoodGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiCommunication – trang 43 Unit 4 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 5: Natural Wonders of The WorldGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 53 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiProject – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiUnit 6: Our Tet HolidayGetting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiCommunication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 66 Unit 6 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh 6 bắt đầu (22/10)Skills (Kỹ năng) – trang 69 review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 7: TelevisionGetting Started – trang 6 Unit 7 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa giờ Anh 6 mớiCommunication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiUnit 8: Sports & GamesGetting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách giờ anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mới
*
Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 9: Cities of the WorldGetting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 3 (Units 7 – 8 – 9)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 nhận xét 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mớiUnit 10: Our houses in the futureGetting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 43 Unit 10 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 46 Unit 10 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 11: Our greener worldGetting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiUnit 12: RobotsGetting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa giờ Anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 66 Unit 12 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 12 trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 4 (Units 10 – 11 – 12)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 nhận xét 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 69 nhận xét 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới

Link thiết lập sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

Với bộ sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới được hauvuong.mobi share trên đây, muốn rằng bài viết này đã cung cấp cho mình đọc mối cung cấp tài liệu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình bắt đầu hữu ích và có mức giá trị. Chúc chúng ta học tốt!

Câu Hỏi Thường gặp Khi Download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Dung lượng download khoảng bao nhiêu?

=> khoảng tầm 300MB

File download google drive nên không?

=> Đúng, để vận tốc tải miễn phí tổn được cấp tốc và an ninh nhất

File tải về có lăng xê không?

=> File download google drive nên hoàn toàn không quảng cáo!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *