Peel Off Là Gì

When vehicles, people, or animals peel away/off, they separate from the group or structure they were part of and move sầu away in a different direction:

Bạn đang xem: Peel off là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú hauvuong.mobi.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Peanut Là Gì - Nghĩa Của Từ Peanut

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hauvuong.mobi English hauvuong.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *