Parfait là gì

a cold sweet food made from sugar, eggs, cream, and usually other flavours such as fruit or alcohol:

Bạn đang xem: Parfait là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ hauvuong.mobi.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.


This is consistent with our analysis of the imparfait as less compatible with achievements and of the plusque-parfait as less compatible with states.
What remains of the man, besides his energy, his passion for action and his total lachồng of self-doubt, is a mind furnished with the readymade, a parfait bureaucrat.
She enjoys sweets, especially parfait, và can usually be found wearing very frilly dresses with plenty of lace và bows.
A few days later he returned khổng lồ the town and stole away with his sister, entrusting her to a pair of parfaits.
Foie gras is sold whole, or is prepared into mousse, parfait, or pt, & may also be served as an accompaniment to lớn another food tác phẩm, such as steak.
Các quan điểm của những ví dụ không thể hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên hauvuong.mobi hauvuong.mobi hoặc của hauvuong.mobi University Press hay của các bên cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Ngón Tay Bị Bong Tróc Lột Da Tay Bị Bong Tróc Là Bệnh Gì ? Các Đầu Ngón Tay Bị Lột Da Là Bệnh Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hauvuong.mobi English hauvuong.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *