Organizational Culture Là Gì

the types of attitudes and agreed ways of working shared by the employees of a company or organization:

Bạn đang xem: Organizational culture là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự hauvuong.mobi.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

to accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Khám Phá Những Điều Chưa Biết Về Cấu Trúc No Sooner Là Gì, Cấu Trúc No Sooner

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hauvuong.mobi English hauvuong.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *