One Another Là Gì

Each other, One another, Together,… những từ này thường gây khó khăn trong việc dùng từ khi dịch sang tiếng Việt đều mang nghĩa là “với nhau”. Như vậy, khi dùng Together, bắt buộc phải có hai hoặc hơn hai đối tượng cùng thực hiện một hành động cùng nhau, và dùng khi các chủ thể thực hiện hành động cùng nhau nhưng không có sự tác động lẫn nhau. Ngoài ra, Together có rất nhiều cách kết hợp từ để tạo thành idioms (thành ngữ, cách nói cố định).

Bạn đang xem: One another là gì

Together và Each Other là hai cách nói thường bị dùng sai, do nghĩa của chúng được hiểu như nhau là “nhau” nhưng thật ra mỗi cách nói có nghĩa riêng và có nhiều khác biệt trong cách sử dụng cũng như cách kết hợp từ. Vậy phải dùng làm sao cho đúng trong từng trường hợp, các bạn hãy tham khảo bài viết về cách dùng together nhé.


Nội dung chính


1. Định nghĩa và cách sử dụng4. Bài tập

1. Định nghĩa và cách sử dụng

1.1. Other

Other có nghĩa là những người/vật khác, người/vật thêm vào, bổ sung hoặc loại khác.

Cách dùng:

Other đóng vai trò là từ hạn định (determiner)

Thường đứng trước danh từ không đếm được và danh từ số nhiều.

Ví dụ:

Some food is good for health, other food causes the opposite effect. (Một số thức ăn thì tốt cho sức khỏe, những loại khác thì gây ra tác dụng ngược lại).Do you have this hat in other sizes? (Chị có cái mũ này mà size khác không?)

Nếu dùng other trước danh từ đếm được số ít thì ta phải dùng một từ hạn định khác trước nó.

Ví dụ:

I don’t like this one. I prefer the other candidate. (Tôi không thích người này. Tôi thích ứng cử viên kia hơn).NOT: I prefer other candidates.This student is from Vietnamese. No other student is from New York. (Học sinh này đến từ Việt Nam. Không có học sinh nào đến từ New York).There’s one other place I must visit. (Còn một nơi khác tôi phải tới thăm).

Other đóng vai trò là đại từ.


*
*
Một số lỗi thường gặp trong tiếng Anh

Chúng ta vừa xem qua cách dùng của another,other, others, the other, the others. Tuy nhiên, sau đây để giúp các bạn tránh mắc phải những lỗi không đáng có hauvuong.mobi sẽ điểm qua một số lỗi thường gặp.

“Other” đóng vai trò như một đại từ thì nó có dạng số nhiều là others nhưng nếu ta sử dụng other như một từ xác định (determiner) thì nó chỉ có dạng số ít.

Xem thêm: " Photo Credit Là Gì ? Photo Credit Ảnh Là Gì

4. Bài tập

4.1. Điền vào chỗ trống another/ other/ the other/the others/others

Yes, I know Brigit, but who is ……… woman next to her?She’s seeing …………… man.’ Does her boyfriend know?’Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while………… did the cooking.Rachel and Jeff are watching TV. …………. girls are out.You’ve already had six whiskies. ‘ only six? Give me…………. !We still need ………….. piano player.We don’t like these curtains.Could you show us some …………?I’ve found one of my black shoes, but I can’t find…………

4.2. Chọn đáp án đúng

1. Can I have …………………………. piece of cake?

a) another

b) other

c) either could be used here

2. She has bought ………………………. car.

a) another

b) other

c) either could be used here

3. Have you got any …………………….. ice creams?

a) other

b) another

c) either could be used here

4. She never thinks about …………………….. people.

a) another

b) other

c) others

5. They love each ……………………….. very much.

a) other

b) another

c) others

6. Where are the ………………………… boys?

a) other

b) another

c) others

7. He never thinks of ………………………..

a) other

b) another

c) others

8. We will be staying for …………………………. few weeks.

a) other

b) another

c) others

9. They sat for hours looking into one ……………………….. eyes.

a) other

b) other’s

c) another’s

10. They talk to each ……………………….. a lot.

a) other

b) other’s

c) another

Đáp án

Bài 1:

the otheranotherthe othersthe otheranotheranotherothersthe other

Bài 2:

Can I have another piece of cake?She has bought another car.Have you got any other ice creams?She never thinks about other people.They love each other very much.Where are the other boys?He never thinks of others.We will be staying for another few weeks.They sat for hours looking into one another’s eyes.They talk to each other a lot.

Qua bài viết về phân biệt cách sử dụng Other, Another, The Other, Each Other, One Another trên, tiếng Anh cấp tốc hi vọng đã giúp bạn biết cách sử dụng các đại từ, cách phân biệt và lỗi thường gặp trong tiếng Anh. Nếu bạn có thắc mắc điều gì hãy để lại comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi cho bạn nhanh nhất có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *