Bất cứ ai có thể giúp tôi hiểu làm thế nào để sử dụng nó? Sử dụng (eventName)trong khi liên kết sự kiện với DOM, về cơ bản ()được sử dụng để liên kết sự kiện, Cũng sử dụng ngModelđể có được hai cách ràng buộc cho myModelbiến" /> Bất cứ ai có thể giúp tôi hiểu làm thế nào để sử dụng nó? Sử dụng (eventName)trong khi liên kết sự kiện với DOM, về cơ bản ()được sử dụng để liên kết sự kiện, Cũng sử dụng ngModelđể có được hai cách ràng buộc cho myModelbiến" />

ONBLUR LÀ GÌ

Làm nỗ lực nào để bạn phát hiện nay một sự khiếu nại onBlur vào Angular2? Tôi ước ao thực hiện nó với

type="text">Bất cứ ai rất có thể giúp tôi phát âm làm cho vắt nào nhằm thực hiện nó?Sử dụng (eventName)trong những lúc liên kết sự khiếu nại cùng với DOM, về cơ bản ()được áp dụng nhằm liên kết sự kiện. Cũng thực hiện ngModelđể có được nhì bí quyết ràng buộc mang lại myModelvươn lên là.

Bạn đang xem: Onblur là gì

Đánh dấu

type="text" <(ngModel)>="myModel" (blur)="onBlurMethod()">

export class AppComponent myModel: any; constructor() this.myModel = "123"; onBlurMethod() alert(this.myModel) Bản giới thiệu

Ttốt vắt (không mê thích hợp)

type="text" #input đầu vào (blur)="onBlurMethod($event.target.value)">Bản giới thiệu

Đối với dạng điều khiển và tinh chỉnh quy mô để kích hoạt tuyệt đối blur, chúng ta cũng có thể truyền updateOntmê mẩn số.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Biến Môi Trường Path Là Gì ? Windows Path Là Gì

ctrl = new FormControl("", debounce: 1000, updateOn: "blur", //mặc định will be change validators: ); Tài liệu thiết kế


160 có lợi 3 comment chia sẻ

chúng ta có thể áp dụng sự kiện (tập trung) cho điều này.

type="text" <(ngModel)>="model" (focusout)="yourMethod($event)">Và trong tập tin ts

export class AppComponent model: any; constructor() yourMethod() console.log("your Method is called");
8 bổ ích 2 comment chia sẻ

chúng ta cũng có thể áp dụng sự khiếu nại thẳng (làm cho mờ) trong thẻ nguồn vào.


= "" (blur) = "result = $event.target.value" placeholder="Type Something"> result
và các bạn sẽ nhận thấy Áp sạc ra trong " kết quả "


6 bổ ích 0 phản hồi share

/*for reich text editor */ public options: Object = { charCounterCount: true, height: 300, inlineMode: false, toolbarFixed: false, fontFamilySelection: true, fontSizeSelection: true, paragraphFormatSelection: true, events: "froalaEditor.blur": (e, editor) => this.handleContentChange(editor.html.get());
1 hữu dụng 0 phản hồi chia sẻ

Đây là câu trả lời được khuyến cáo bên trên repo Github:

// example without validatorsconst c = new FormControl("", updateOn: "blur" );// example with validatorsconst c= new FormControl("", validators: Validators.required, updateOn: "blur");Github: feat (Forms): thêm updateOn tùy chọn làm mờ vào FormControls


1 hữu ích 0 comment share
HTML

name="email" placeholder="Email" (blur)="$sự kiện.target.value=removeSpaces($event.target.value)" value="">TS

removeSpaces(string) let splitStr = string.split(" ").join(""); return splitStr;
0 có lợi 0 bình luận share
Nội dung được dịch auto trường đoản cú stackoverflow.

Đăng nhập để trả lời thắc mắc


Không tìm kiếm thấy câu trả lời bạn kiếm tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được lắp thẻ javascript angular onblur , hoặc hỏi thắc mắc của doanh nghiệp.

cũng có thể các bạn quan lại tâm


Hoạt động
Liên quan
Mới tạo
*
Version v1.0.0.
Liên hệ
Chính sách
Lời nhắn Mọi nội dung vì chưng cộng đồng góp sức, Shop chúng tôi ko chịu đựng trách rưới nhiệm về bất kỳ văn bản như thế nào được đăng tải trên trang web này. Nếu bao gồm vấn đề liên quan đến bạn dạng quyền, vui vẻ bình luận để Shop chúng tôi triển khai gỡ bỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *