Odi Là Gì?

hiện tại nay, những quyết định, chiến lược sale cũng như cách thức vận hành của khách hàng trong thời đại 4.0 đang dựa vào rất các vào cơ sở tài liệu - yếu ớt tố có chức năng mang lại độ chính xác cao và cung ứng nhiều thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Tài liệu của EVNCPC đã nằm rời rộc rạc trên nhiều chương trình khác nhau, tạo nên việc khai quật dữ liệu này rất khó khăn khăn. CPCIT vẫn tìm ra nhiều chương trình tích hợp dữ liệu phù hợp với mô hình dữ liệu của EVNCPC, một trong các đó là Oracle Data Integrator (ODI).
*
ứng dụng Oracle Data Integrator

Oracle Data Integrator là 1 trong nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao hàm tất cả những yêu mong tích hợp tài liệu từ các tải trọng lượng lớn, hiệu năng cao, mang lại các quy trình tích hợp theo hướng sự khiếu nại và những dịch vụ dữ liệu cung cấp SOA. Kiến trúc trích xuất, tải, thay đổi (ETL) của Oracle Data Integrator tận dụng những công gắng RDBMS không giống nhau để cách xử trí và thay đổi dữ liệu - cách tiếp cận buổi tối ưu hóa hiệu suất, tài năng mở rộng với giảm giá thành giải pháp tổng thể.

Bạn đang xem: Odi là gì?

Ngoài ra Oracle Data Integrator có thể tích hợp với sản phẩm của Oracle là Golden
Gate, công cụ đồng bộ Real
Time, hiện tại cả hai thành phầm này cũng hỗ trợ phiên bạn dạng Oracle 12c.

Hướng dẫn setup Oracle Data Integrator 11g:

+ yêu thương cầu:

- Đã thiết đặt Web
Logic hệ thống 11g

- Đã thiết đặt JDK phiên phiên bản 1.6.0_35 trở lên

+ Tải phần mềm tại showroom sau:

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integrator/downloads/index.html

+ phía dẫn setup và cấu hình theo tài liệu của hãng sản xuất Oracle:

https://docs.oracle.com/en/middleware/fusion-middleware/12.2.1.3/oding/installing-and-configuring-oracle-data-integrator.pdf

Hiện nay, EVNCPC vẫn triển khai dự án Portal 3, nên nhu yếu tích hợp dữ liệu là rất yêu cầu thiết, bởi vì vậy CPCIT đã hoàn thành nghiên cứu và thiết lập thành hiện tượng ODI chất nhận được tích vừa lòng từ các nguồn dữ liệu khác nhau về cơ sở dữ liệu trung gian Oracle như: Oracle Database, SQL Server…

*

Cấu hình kết nối nguồn đích

*

Cấu hình Mapping thân 2 CSDL

*

Cấu hình lịch tích vừa lòng dữ liệu

Như vậy nói theo cách khác rằng bài toán ứng dụng
Oracle Data Integratorđể tích phù hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác biệt về một nguồn dữ liệu duy độc nhất vô nhị giúp tăng kết quả khai thác, phân tích dữ liệu qua đó ship hàng tốt cho mục đích báo cáo, góp phần cải thiện hiệu suất công việc.

Xem thêm: Manga One Shot Là Gì? ? Từ Điển Anh Việt One Shot

Chọn đề thi
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
ISTQB Foundation
Close
Send
*
*

Oracle Data Integrator 12c: Integration & Administration Ed 3

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Oracle Data Integrator là một trong nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm tất cả những yêu ước tích hợp dữ liệu từ những tải trọng lượng lớn, hiệu năng cao, cho các quy trình tích hợp theo phía sự khiếu nại và các dịch vụ dữ liệu cung cấp SOA. Phong cách xây dựng trích xuất, tải, biến đổi (E-LT) của Oracle Data Integrator tận dụng các công thay RDBMS không giống nhau để xử lý và chuyển đổi dữ liệu - biện pháp tiếp cận buổi tối ưu hóa hiệu suất, kỹ năng mở rộng và giảm ngân sách chi tiêu giải pháp tổng thể.MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn toàn khóa học, học tập viên bao gồm khả năng:

Quản lý tài nguyên ODI với bảo mật thiết lập cấu hình với ODIÁp dụng các khái niệm Topology ODI để tích hòa hợp dữ liệu
Mô tả khái niệm mô hình ODIMô tả bản vẽ xây dựng của Oracle Data Integrator 12c
Thiết kế bạn dạng đồ ODI, những thủ tục, những gói và các gói download để triển khai các phép biến hóa dữ liệu ELTKhám phá, kiểm tra dữ liệu và thực thi chất lượng dữ liệu bằng ODIThực hiện đổi khác dữ liệu Capture cùng với ODITích phù hợp ODI cùng với các hệ thống điều khiển phiên bạn dạng (Subversion)Mở rộng ODI đến các hệ sinh thái Big Data Hadoop

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Database Administrators
Business Analysts
Technical Consultant
Data Modelers
SOA Architect
Data Scientist
Data Warehouse Administrator

​​ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Có kiến thức căn bản về tiếp cận dữ liệu
ELT

​​KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học tập viên sẽ tiến hành cấp ghi nhận hoàn tất khóa đào tạo của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: Introduction

Overview of ODI Components
Overview of Oracle Data Integrator Repositories
Identifying the Course Units
Types of ODI Agents
Overview of ODI Architecture
About Graphical Modules
Why Oracle Data Integrator?

Module 2: Administering ODI Repositories and Agents

Creating a Wallet lớn Securely Store Credentials
Administrating the ODI Repositories
Creating Repository Storage Spaces
Creating & Connecting to lớn the Work Repository
Managing ODI Agents
Creating và Connecting khổng lồ the Master Repository

Module 3: ODI Topology Concepts

Overview of ODI Topology
Defining a Topology
Planning the Topology
About Data Servers và Physical Schemas
Mapping Logical & Physical Resources
Defining the Logical Architecture
Defining Agents
Defining the Physical Architecture

Module 4: Describing the Physical and Logical Architecture

Creating Logical Architecture
Testing a Data server Connection
Overview of Logical Architecture and Context Views
Creating a Physical Schema
Creating Physical Architecture
Creating a Data Server
Overview of Topology Navigator
Linking the Logical & Physical Architecture

Module 5: Setting Up a New ODI Project

Overview of ODI Projects
Creating & Maintaining Folders
Creating and Labeling with Markers
Exporting & Importing Objects
Creating a New Project
Understanding Knowledge Modules
Exchanging ODI Objects & Sharing Global Objects
Organizing Projects và Folders

Module 6: Oracle Data Integrator model Concepts

Creating Data stores
Organizing Models
Understanding Metadata in ODIWhat is a Model?
Creating Models
Creating Keys & References
Understanding Reverse Engineering
Configuring Constraints in ODI

Module 7: Organizing ODI Models & Creating Data stores

What is a Filter?
What is a Constraint?
Creating a Basic Mapping
Business Rules for Mappings
What is a Mapping?
What is a Join?
What is a Staging Area?

Module 8: ODI Mapping Concepts

Mapping with Knowledge Modules (KM)Execution Location
Creating an Intermediate Mapping
What is a Staging Area?
What is a Mapping, a Filter, a Join?
What is a Mapping?
Overview of Integration Process
Business Rules for Mapping

Module 9: Designing Mappings

Creating Joins
Filtering Data
Multiple Source Data stores
Designing a Mapping
Overview of the Flow
Selecting Knowledge Modules
Disabling Transformations
Specifying the Staging Area

Module 10: Mapping: Monitoring and Debugging

How to lớn Troubleshoot a Session
Tips for Preventing Errors
Monitoring Mappings
Keys to Reviewing the Generated Code
Working with Errors
Viewing Sessions and Tasks
How to lớn Monitor Execution of a Mapping
Creating Objects with Operator

Module 11: Designing Mappings: Advanced Topics 1

Mapping with Business Rules
Creating User Functions
Mapping Substitution Methods
Modifying a KMShowing Variable Values in Log
Creating và Tracking Variables
Customizing Reverse Engineering Using RKMOverview of Business Rule Elements

Module 12: Designing Mappings: Advanced Topics 2

Using Substitution Methods
Developing Your Own Knowledge Module
Using User Functions
Reusable Mappings
Creating a User Function
Using Partitioning in a Mapping
Derived Select (Subselect) for Reusable Mappings

Module 13: Using ODI Procedures

What is a Procedure?
Adding Commands
Examples of Procedures
Viewing Results with Operator Navigator
Running a Procedure
Adding Options
Creating Procedures

Module 14: Using ODI Packages

Variable Steps
Controlling the Execution Path
Error Handling
Review of Package Steps
Executing a Package
What is a Package?
Creating Model, Submodel and Datastore Steps
Creating a Package

Module 15: Step-by-Step Debugger

Menu Bar Icons
Screen Step Numbering
Control Execution Flow
Specifying Debug Properties
New Functionality
Starting a Session in Debug mode

Module 16: Managing ODI Scenarios

Generating a Scenario
What is a Scenario?
Scheduling the ODI Scenario
Managing Schedules
Executing a Scenario
Automating Scenario Management

Module 17: Using Load Plans

Defining the Restart Behavior
What Are Load Plans?
Load Plan Editor
Load Plan Steps
Benefits of Using Load Plans
Handling Failed Load Plans

Module 18: Enforcing Data chất lượng with ODI

Why Data Quality? When khổng lồ Enforce Data Quality?
Data unique in Source Applications
Enabling Static or Flow Control for a Mapping
Data chất lượng Business Rules
Data chất lượng Control in the Integration Process
Data chất lượng in the Target Applications
Setting the Options, Selecting Which Constraints lớn Enforce
Reviewing Erroneous Records

Module 19: Working with Changed Data Capture (CDC)

Journalizing
Oracle Golden
Gate Integration
Changed Data Capture in ODIViewing Data/Changed data
CDC Strategies và Infrastructure
Why Changed Data Capture? Techniques of Changed Data Capture
CDC Consistency
Creating Change Data Capture (CDC)

Module 20: Advanced ODI Administration

Generating Topology Reports
Integration of ODI with Enterprise Manager
Java EE Agent and Enterprise Manager Configuration with Web
Logic Domain
Defining Password Policies
Creating Profiles, Creating Users, Assigning a Profile to a User, Assigning an Authorization by Profile or User
Introduction lớn ODI Security Navigator. Security Concepts: Overview, Defining Security Policies
Implementing External Authentication
Using ODI Console

Module 21: Integrating ODI with Subversion

Configuring the Subversion Repository with ODICreating Full or Partial Tags in the Subversion Repository
SVN Connections
Performing a Branch Merge
Adding a Single Non-Versioned Object khổng lồ SVN, Adding Multiple Non-Versioned Objects khổng lồ SVNODI: VCS Integration
Creating a New Version for an Object. Creating Full or Partial Tags in the Subversion Repository
ODI: Selecting the Required VCS

Module 22: Integrating Big Data with ODI

Emergence of Apache Hadoop. Hadoop Ecosystem
Big Data Concepts
ODI: Hadoop Integration Process
Big Data Knowledge Modules Matrix
Apache HBase, Apache Hive, Apache Pig. Apache Spark, Apache Sqoop, Apache Oozie
Hadoop Data Integration: Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *