Obnoxious là gì

Brown"s instructor, Clark Aposhian, described hyên as "an obnoxious student" who was inexperienced with firearms.

Bạn đang xem: Obnoxious là gì


Người trả lời của Brown, Clark Aposhian, biểu hiện anh ta là "một học viên đáng ghét", fan thiếu kinh nghiệm tay nghề cùng với súng.
Some who appear amiable và kind under normal circumstances seem to undergo a personality change when money is at stake, transforming themselves into lớn obnoxious & hostile characters.
Một số bạn cơ hội thông thường thì giỏi bụng và tử tế, nhưng lại lúc rượu cồn đến tài lộc thì bọn họ biến hóa, trngơi nghỉ nên bỉ ổi và hung hăng.
Initial writing of the song took place when Kesha, Blanteo, Hitch & Foreman were discussing which sex talked more và which one was more "obnoxious."
Lời bài hát được viết Khi Kesha, Blanteo, Hitch và Foreman sẽ trao đổi về phần lớn hình dáng nói chuyện "mời gọi" siêu khó khăn chịu.
This is bestiality, the coupling with an animal... và the most obnoxious of crimes,... because it debases the man,... created in the image of God.
In contrast lớn other hyper-đáng yêu iconic characters, such as Hello Kitty, Mashimaro is portrayed as an obese & obnoxious bully, often resorts lớn violence to lớn impose his will on others.
Đối nghịch với hầu hết nhân đồ gia dụng đáng yêu và dễ thương cùng ngoan ngoãn, nhỏng Hello Kitty, Mashimaro được diễn tả là 1 trong nhân đồ vật phá giải pháp, hay được dùng vũ lực để có được mục tiêu.

Xem thêm: Biểu Tượng @@ Nghĩa Là Gì - Icon =)), :)), :3, :V, ^^ Là Gì


And what they vì is, up until that time period when they can"t strike, they become really obnoxious & awful, and they strike everything in sight; it doesn"t matter who or what.
Và trong quá trình lúc không thể săn uống mồi chúng trsống nên tức tối cùng khó khăn chuẩn bị sẵn sàng tấn công hầu như đồ vật xung quanh, bất cứ sẽ là đồ vật gi.
On the other h&, he would perkhung every other job, even the most obnoxious, to lớn the best of his ability, if it was morally neutral for hlặng.”
Mặt khác, một Nhân-hội chứng đang thực hiện hầu như Việc khác, trong cả vấn đề khả nhất, tận dụng hết năng lực mình, trường hợp Việc ấy không trái với luân lý đối với fan đó”.
Indeed, it is far easier khổng lồ say that we love sầu our neighbor than it is lớn love a coworker who seems not lớn care for us, an obnoxious person who lives next door, or a friend who disappoints us.
Thật vậy, nói yêu thương fan ở kề bên thì dễ dàng nhưng lại rất khó nhằm yêu thương thương thơm một bạn đồng nghiệp, ko quan tâm gì đến chúng ta, hoặc một bạn xứng đáng ghét sinh hoạt cạnh nhà, hay 1 bạn bạn có tác dụng chúng ta thuyệt vọng.
This fact made the system especially obnoxious to the bureaucracy, & during the latter years of Alexander II & the reign of Alexander III there was a piecemeal taking back of what had been given.
Thực tế này tạo nên hệ thống quan trọng đặc biệt xứng đáng ghét đối với máy bộ quan liêu, và trong những năm tiếp theo của Aleksandr II và triều đại của Aleksandr III, có 1 phần đem lại đa số gì đã có được đưa ra.
Even the sight và smell of it were obnoxious lớn her because her mother had such an aversion to lớn bologna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *