Ổ CẮM 3 CHẤU LIOA

Ổ cắn LiOA 3 lỗ kéo dài có tương đối nhiều loại như 2 chấu, 3 chấu, lâu năm 3m, 5m.. Gồm 3S3, 3S5, 3D32N, 3D52N, 3D33N, 3TC3-2, 3TC5-2, 3TS3-2, 3TS5-2..


Mã sản phẩm
Chọn một tùy chọn3D12NG3D12NWG3D32N3D32N2X3D32N2XUSB3D32NUSB3D32WN3D32WN2X3D32WN2XUSB3D32WNUSB3D33N3D33N2X3D33WN3D33WN2X3D52N3D52N2X3D52WN3D52WN2X3DN2.32N3DN2.32WN3DN2.33N3DN2.33WN3DN2.52N3DN2.52WN3S33S3W3S53S5W3TC3-23TC5-23TS3-23TS5-2Xóa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *