Nunit là gì

Giới thiệu

NUnit là framework mối cung cấp mở dùng để làm triển khai unit chạy thử cho ngôn từ bên .NET.Unit rất có thể được đọc là các hàm (function), giấy tờ thủ tục (procedure), giỏi lớp (class) hoặc phương thức (method), …

Đặc điểm của NUnit.

Bạn đang xem: Nunit là gì

- Nunit không phải là giao diện tự động kiểm tra.- ko phải là một ngôn ngữ kịch bản, kiểm tra toàn bộ các Unit testing được viết bằng .Net và hỗ trợ ngôn ngữ như C#, VC, VB.Net, J#...

Cài đặt

Trang chủ: http://www.nunit.org/Download: http://www.nunit.org/index.php?p=download
Trong file mua về, tất cả thư mục bin đựng file NUnit.exe dùng để làm chạy Unit test từ giao diện.Hoặc bạn cũng có thể cài trực tiếp từ Nuget trải qua Visual Studio: Project => Manage Nu
Get Packets …
*

Một số lớp cùng thuộc tính quan liêu trọng

Fixture>: chỉ ra rằng lớp đựng đoạn code phải test.: Chỉ ra cách thức test. Phương thức này còn có kiểu trả về là void và không tồn tại tham số kèm theo.Assert class: tập hợp các phương thức nhằm kiểm tra kết quả Unit Test
Method Description
Assert.Are
Equal
Verifies the two objects are equal. Ex. Assert.Are
Equal(expected, actual) Assert.Are
Equal(expected, actual, "The expected và actual are not equal.") If two objects are not equal then the text passed at last is displayed in the runner.
Assert.Are
Not
Equal
Verifies that two objects are not equal. Ex. Assert.Are
Not
Equal(expected, actual) Assert.Are
Not
Equal(expected, actual, "The expected & actual are equal.")
Assert.Is
Null
Verifies the passed object is null. Ex. Assert.Is
Null(actual) Assert.Is
Null(actual, "The actual is not null.")
Assert.Is
Not
Null
Verifies the passed object is not null. Ex. Assert.Is
Not
Null(actual) Assert.Is
Not
Null(actual, "The actual is null.")
Assert.Is
Empty
Verifies the passed string is empty. Ex. Assert.Is
Empty(actual) Assert.Is
Empty(actual, "The passed string is not empty.")
Assert.Is
True
Verifies the passed condition is true or not. Ex. Assert.Is
True(actual) Assert.Is
True(actual, "The passed condition is not true.")
Assert.Is
False
Verifies the passed condition is false or not. Ex. Assert.Is
False(actual) Assert.Is
False(actual, "The passed string is not false.")
Assert.Is
Instance
Of
Verifies the passed object is of the particular type. Ex. Assert.Is
Instance
Of(typeof(Employee), actual) Assert.Is
Instance
Of(typeof(Employee), actual, "The object is of not type Employee.")

Sử dụng

Trong dự án, chúng ta tạo 2 class library: Unit
Test
Example với Unit
Test
Trong Unit
Test
Example: chế tạo ra lớp Calculator.cs, tất cả có bốn hướng thức: Add, Subtract, Multiply với Devide. Public class Calculator public int Add(int a, int b) return a + b; public int Substract(int a, int b) return a - b; public int Multiply(int a, int b) return a * b; public int Devide(int a, int b) return a / b; Để triển khai Unit Test, chúng ta tạo class Calculator
Unit
Test.cs vào project Unit
Test Fixture> public class Calculator
Unit
Test private Calculator _calculator; Up> public void Initialize() _calculator = new Calculator(); public void Is
Instance() Assert.Is
Instance
Of(typeof(Calculator), _calculator); public void Addition() var result = _calculator.Add(8, 7); Assert.Are
Equal(15, result); public void Substraction() Assert.Are
Not
Equal(0, _calculator.Substract(8, 7)); Exception(typeof(Divide
By
Zero
Exception))> public void Divide() Assert.Are
Equal(1, _calculator.Devide(2, 0)); Biên dịch chương trình, bạn sẽ có tệp tin Unit
Test.dll.Sau đó chúng ta mở tệp tin NUnit.exe, chọn File->Open Project: chọn file Unit
Test.dll với bấm Run.Trường hợp kiểm tra thành công, đang hiện lên màn hình
*

Trong bài bác hướng dẫn này, họ sẽ bàn thảo về cách thiết lập cũng như cách thực hiện Selenium trong C# cùng với môi trường xung quanh thực thi Visual Studio IDE. NUnit là Framework được cung cấp bởi Visual Studio và Selenium Web
Driver.

Tổng quan liêu về Selenium

Selenium là một công cụ kiểm tra tự động hóa website mã nguồn mở hỗ trợ nhiều trình trông nom và nhiều hệ điều hành. Nó có thể chấp nhận được người kiểm tra sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C #, Python, .Net, Ruby, PHP với Perl để viết mã các bài soát sổ tự động.Các bạn cũng có thể vào bài viết trước nhằm hiểu rộng về Selenium.

Tổng quan lại về C#

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng có bắt đầu từ C++ với Java. C# cho phép các nhà trở nên tân tiến xây dựng vận dụng bằng Visual Studio trên căn nguyên .Net. Sau đó là các nhân kiệt chính của C#.

Nó là 1 ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
Nó hỗ trợ phát triển bảng điều khiển, cửa sổ và những ứng dụng dựa trên web
Nó cung cấp các anh tài như Đóng gói, thừa kế và Đa hình.Nội dung trình làng đến những bạnCú pháp cơ phiên bản của C#Thiết lập Visual Studio với Selenium Web
Driver
Tạo một dự án mới trong Visual Studio
Thiết lập Visual Studio cùng với Selenium Web
Driver
NUnit Framework: Tổng quan
Các bước setup NUnit Framework
Các bước tải xuống cỗ điều hợp thử nghiệm NUnit (Adapter)Selenium với NUnit Framefork
Các cách để tạo thành một lớp NUnit demo trong Selenium
Các lệnh Web
Driver trong C#Lệnh trình duyệt
Lệnh Web
Element
Các lệnh Dropdown trong C#Chạy code đầu tiên:Ví dụ 1: Nhấp vào link bằng XPATH Locator
Ví dụ 2: Nhập tài liệu vào Text
Box cùng nhấp vào nút bằng cách sử dụng bộ định vị XPATHVí dụ 3: lựa chọn một giá trị trong menu thả xuống (dropdown)

Cú pháp cơ bản của C#

Một lịch trình trong C# rất cần được chứa những phần sau

Khai báo không khí tên
Các lớp học
Thuộc tính và thủ tục lớp
Phương pháp chính
Câu lệnh chương trình

Ví dụ:

Dưới đấy là chương trình C# mẫu mã để in văn bản "Hello Automation Testing Team !!!" trên bảng tinh chỉnh và điều khiển hệ thống.

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;namespace Selenium
CSharp class Program static void Main(string<> args) Console.Write
Line("Hello Automation Testing Team !!!"); Giải say đắm xíu:

Không gian thương hiệu trong C# là một tập hợp các lớp. Mỗi vùng tên bắt buộc được khai báo bằng từ khóa "using".Câu lệnh trước tiên của mã bao gồm không gian thương hiệu "Hệ thống" vào lịch trình của chúng tôi. Không gian tên khối hệ thống xác định những lớp với sự khiếu nại cơ phiên bản được thực hiện trong C#. Không khí tên được sử dụng dựa vào vào yêu cầu của chương trình.Câu lệnh lắp thêm hai là khai báo không khí tên "Selenium
CSharp" mang lại lớp "Program" . Một tệp C# bao gồm thể chứa nhiều lớp trong cùng một không gian tên.Câu lệnh thứ ba bao hàm khai báo lớp. Một lớp bao gồm thể đựng được nhiều thuộc tính và những phương thức.Câu lệnh thiết bị tư bao gồm phần khai báo của cách thức Main. Phương thức chính là điểm tiến hành của mỗi lớp.Câu lệnh sau cuối là cú pháp C# được áp dụng để in một câu lệnh ra bảng điều khiển. Write
Line là 1 phương thức của lớp "Console".

Thiết lập Visual Studio với Selenium Web
Driver

Visual Studio là một môi trường xung quanh phát triển tích vừa lòng (IDE) được các nhà cách tân và phát triển sử dụng để xây dựng những ứng dụng trên nhiều nền tảng như Windows, Android, i
OS và các ứng dụng dựa trên đám mây.

Bước 1) Điều tìm hiểu URL https://my.visualstudio.com/Downloads?q=visual%20studio%202017 cùng Đăng nhập nếu như Microsoft yêu thương cầu. Dứt nhấp vào nút "Download" được hiển thị như hình.Các bạn tải bản Community hoặc Professional 2017 nhen chơi mang lại máu lửa =))

*

Bước 2) Mở exe đã mua xuống. Nhấp vào "Yes" giả dụ được yêu mong Quyền cai quản trị.

*

Bước 3) cửa sổ bật lên bên dưới sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút "Continue".

*

Các tệp sẽ tiến hành tải xuống như hiển thị trong cửa sổ bật lên bên dưới.

*

Bước 4) Trong screen tiếp theo,

Chọn những hộp kiểm cho:

Phát triển căn nguyên Windows chung
Phát triển máy tính xách tay để bàn net

Nhấp vào "Install"

*

Chờ thiết lập từng thành phần trả tất. Các tệp có size 16GB và sẽ mất thời gian.

*

Bước 5) hành lang cửa số bật lên dưới sẽ được hiển thị. Nhấp vào nút "Restart".

*

Bước 6) sau khoản thời gian máy được khởi hễ lại, hãy search kiếm "Visual Studio 2017" bên trên menu ban đầu và nhấp vào công dụng tìm kiếm. Cửa sổ nhảy lên sau vẫn xuất hiện. Nhấp vào links "Not now, mustbe after" ví như bạn chưa có tài khoản hiện tại.

*

Bước 7) Trong màn hình hiển thị tiếp theo,

Chọn nhà đề màu sắc theo ý ưng ý của bạn
Nhấp vào nút "Start Visual Studio"

*

Bước 8) Màn hình Visual Studio "Get Started" đang xuất hiện.

*

Tạo một dự án mới vào Visual Studio:

Bước 1) Trong menu File, Bấm New > Project...

Xem thêm: Phép Dịch "Nice" Thành Tiếng Việt "Nice", Nice Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

*

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo,

Chọn tùy chọn "Visual C#"Nhấp vào Console App (.Net Framework)Nhập tên là "VTACourses" hay mẫu gì cũng được nhe
*
Bấm OK

*

Bước 3) Màn hình bên dưới sẽ được hiển thị sau thời điểm dự án được tạo thành thành công.

*


Thiết lập Visual Studio với Selenium Web
Driver:

Bước 1) Điều hướng đến Tools -> Nu
Get Package Manager -> Manage Nu
Get Packages for Solution

*

Bước 2) Trong screen tiếp theo

Tìm tìm Selenium trên screen kết quả
Chọn công dụng tìm tìm đầu tiên
Đánh vết vào vỏ hộp kiểm dự án. Chọn version new nhất luôn luôn chơi cho máu :)Nhấp vào "Install"

*

Bước 3) Nhấp vào nút "OK" trong màn hình hiển thị bật lên

*

Bước 4) Thông báo sau đây sẽ được hiển thị lúc gói được setup thành công.

*

NUnit Framework: Tổng quan

NUnit là Testing Framework được hỗ trợ bởi Visual Studio với Selenium Web
Driver. NUnit là khung Unit Testing được sử dụng rộng thoải mái nhất cho những ứng dụng .Net. NUnit trình bày hiệu quả thử nghiệm làm việc định dạng rất có thể đọc được và chất nhận được người phân tích gỡ lỗi các thử nghiệm tự động.

Chúng ta cần thiết lập NUnit FrameworkNUnit thử nghiệm Adapter vào Visual Studio để sử dụng nó.

Các bước thiết lập NUnit Framework:

1. Điều hướng đến Tools -> Nu
Get Package Manager -> Manage Nu
Get Packages for Solution...

*

Bước 2) Trong cửa sổ tiếp theo

Tìm tìm NUnitChọn kết quả tìm kiếm
Chọn Project. Click Version chọn tiên tiến nhất nhen
*
Nhấp vào "Install"

*

Bước 3) Cửa sổ bật lên bên dưới sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút "Ok".

*

Bước 4) thông tin Success dưới Output mở ra khi thừa trình thiết lập hoàn tất.

 

Các bước tải xuống bộ điều đúng theo thử nghiệm NUnit (Nunit thử nghiệm Adapter)

Xin xem xét rằng quá trình dưới trên đây chỉ vận động đối với sản phẩm 32 bit. Đối với trang bị 64-bit, bạn phải tải xuống "Bộ điều hợp thử nghiệm NUnit3" bằng phương pháp làm theo quy trình tựa như như được đề cập bên dưới.

Bước 1) Điều đào bới Tools ->Nu
Get Package Manager -> Manage Nu
Get Packages for Solution. Trong screen đó,

Tìm kiếm NUnit
Test
Adapter
Nhấp vào kết quả Tìm kiếm
Chọn Project. Click chọn Version mới nhất
Nhấp vào "Install"

*

Bước 2) Nhấp vào OK trên cửa sổ bật lên xác nhận.

*
Như vậy là đã xong xuôi bước cấu hình Selenium với NUnit Framework mang đến Project của chúng ta.

Selenium với NUnit Framework

Tích phù hợp selen với form NUnit cho phép người test nghiệm tách biệt giữa những lớp demo nghiệm khác nhau. NUnit cũng có thể chấp nhận được người thử nghiệm sử dụng những chú say mê như Set
Up, test và Tear
Down để triển khai các hành động trước và sau khoản thời gian chạy test nghiệm.

Khung NUnit hoàn toàn có thể được tích hợp với Selenium bằng phương pháp tạo một tấm thử nghiệm NUnit với chạy lớp test nghiệm bởi khung NUnit.

Dưới đây là quá trình cần thiết để chế tạo và chạy một tờ thử nghiệm bằng NUnit framework.

Các bước để tạo thành một lớp NUnit chạy thử trong Selenium:

Bước 1) vào Trình khám phá Solution, bấm vào phải vào tên Project > showroom > Class

*

Bước 2) hành lang cửa số tạo Class đang xuất hiện.

Cung cấp cho tên mang đến Class
Bấm vào nút "Add"

*

Màn hình tiếp sau đây sẽ xuất hiện.

*

Bước 3) Thêm mã sau vào Class đã tạo.Dán thử đoạn code chạy coi nào. Lẹ làm sao lẹ nào

using NUnit.Framework;using Open
QA.Selenium;using Open
QA.Selenium.Chrome;using Open
QA.Selenium.Firefox;using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;namespace VTACourses class Selenium
Demo IWeb
Driver driver; Up> public void start
Browser() driver = new Chrome
Driver("D:\TESTER\Automation Testing\Project"); driver.Manage().Window.Maximize(); public void Demo1() driver.Url = "https://testing.devforum.info/"; IWeb
Element element = driver.Find
Element(By.XPath("https://a")); element.Click(); IWeb
Element button = driver.Find
Element(By.XPath("https://button")); button.Click(); Down> public void close
Browser() driver.Close(); Xin chú ý rằng bạn cần chỉ định vị trí của tệp "chromdriver.exe" trong quá trình khởi tạo trình điều khiển và tinh chỉnh Chrome.- download version bởi với Version của Chrome đang dùng- http://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html
Bước 4)
Nhấp vào "Build" -> "Build Solution"

*

LƯU Ý: bạn có thể gặp lỗi như sau

*

Để xử lý điều này, click chuột phải vào thương hiệu Project > Properties và thay đổi Loại áp sạc ra thành "Class Library". Vị mặc định là "Console Application". Nếu như không lỗi thì thôi nghe chời =))

*

Bước 5) sau thời điểm xây dựng thành công, chúng ta cần mở cửa sổ kiểm tra Explorer. Nhấp vào Test -> Windows -> test Explorer

*

Bước 6) Cửa sổ kiểm tra Explorer xuất hiện thêm với danh sách những bài kiểm tra gồm sẵn. Nhấp chuột yêu cầu vào chạy thử Explorer và chọn Run Selected Tests

*

Bước 7) Selenium phải mở trình ưng chuẩn với URL được hướng dẫn và chỉ định và đóng trình duyệt. Tâm trạng trường hợp kiểm tra sẽ được biến đổi thành "Passed" trên hành lang cửa số Test Explorer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *