Noob Là Gì

someone who has just started doing something, especially playing a computer game or using a type of software, và so does not know much about it

Bạn đang xem: Noob là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ hauvuong.mobi.Học các tự bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Các ý kiến của các ví dụ ko trình bày cách nhìn của những biên tập viên hauvuong.mobi hauvuong.mobi hoặc của hauvuong.mobi University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*

lớn prevent further disagreement in arguments or war by giving to lớn the opposing side an advantage that they have sầu demanded

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: On Offer Là Gì ? Những Khái Niệm Cơ Bản Bạn Cần Biết Về Offer

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hauvuong.mobi English hauvuong.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *