NONSENSE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nonsense là gì

*
*
*

nonsense
*

nonsense /"nɔnsəns/ danh từ tiếng nói vô lý, lời nói vô nghĩa; cthị trấn vô lý; tiếng nói càn, lời nói bậy; hành vi gàn ngu, hành động bậy bạto lớn talk nonsense: nói càn, nói bậy; nói chuyện vô lýnonsense!, tuff and nonsense!: vô lý!, nói bậy!
bậy bạvô nghĩanonsense correlationtương quan giảnonsense correlationđối sánh trả tạononsense correlationđối sánh ko thật

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sense, nonsense, sensibility, insensitivity, sensitiveness, sensor, sense, sensitize, desensitize, sensible, senseless, sensitive sầu, insensitive sầu, nonsensical, sensory, sensibly, sensitivity, insensitively, senselessly


*

*

Xem thêm: Ops Là Gì ? Công Việc Của Ops Phù Hợp Với Ai? Ops Trong Logistics Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

nonsense

Từ điển Collocation

nonsense noun

ADJ. absolute, arrant, complete, pure, total, utter Most of his theories are arrant nonsense. | superstitious You don"t believe that superstitious nonsense, vày you?

VERB + NONSENSE talk Don"t talk nonsense! | put up with, st& I"m not going to st& any more of this nonsense. | stop Just stop this nonsense of refusing khổng lồ talk lớn anybody. | believe

PREPhường. ~ about What"s all this nonsense about you giving up your job?

PHRASES a load/lot of nonsense People are talking a lot of nonsense about hyên ổn being the new Michael Jordan. | make (a) nonsense of sth This decision makes absolute nonsense of all our hard work.

Từ điển WordNet


n.

adj.


English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: absurdity folly poppycochồng ridiculousness rubbish stupidityant.: sense

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *