Nguyên Tố Hóa Học Là Gì

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên ổn tố hóa học là tập hợp phần đa nguyên tử cùng nhiều loại, gồm cùng số proton trong hạt nhân.Các ngulặng tử trực thuộc và một nguyên tố chất hóa học đều phải sở hữu tính chất hóa học như nhau.

vì thế, số p là số đặc thù của một nguyên tố chất hóa học. Các nguyên ổn tử cùng một nguyên ổn tố chất hóa học đều sở hữu tính chất hóa học hệt nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *