NGƯỢC PHA LÀ GÌ

Trong video bài giảng hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu dạng 3: Giao thoa với hai nguồn ngược pha hoặc lệch pha một góc

*
. Đây là trường hợp tổng quát nhất về giao thoa, giúp các em giải đáp được các thắc mắc liên quan đến bài toán ngược pha hoặc lệch pha .

Bạn đang xem: Ngược pha là gì


Chúng ta tiếp tục tìm hiểu dạng 3: Gaio thoa với hai nguồn ngược pha hoặc lệch pha một góc

*
. Tại sao lại nói ngược pha hoặc lệch pha? Thực tế không chỉ xảy ra mỗi 2 trường hợp này, đề thi từ khi đổi mới hoặc cho cùng pha hoặc ngược pha, trường hợp lệch pha đề thi chưa cho nhưng không có nghĩa là không cho. Nên ở đây chúng ta sẽ xét trường hợp tổng quát nhất, sau đó coi kết quả ngược lại của trường họp tổng quát thì cùng pha sẽ như thế nào? Ngược pha như thế nào? Lệch pha một góc như thế nào?

*
Điểm M trong vùng giao thoa cách A, B các đoạn d1, d2
*
*
* Biên độ sóng tại M
*
+ Tại M sóng có biên độ cực đại
*
*
*
+ Tại M sóng có biên độ cực tiểu
*
*
*
• Khi uA, uB cùng pha⇒
*
*
• Khi uA, uBngược pha⇒
*
*
Nhận xét: Khi giao thoa với hai nguồn NGƯỢC PHA thì mọi kết quả ĐẢO NGƯỢC với hai nguồn CÙNG PHA* Chú ý:(1) Khi giao thoa với hai nguồn ngược pha thì đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn là một đường cực tiểu.(2) Khi giao thoa với 2 nguồn khác biên độ thì
*

VD1: Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 20 cm trên mặt nước có hai nguồn dao động với phương trình

*
(cm) và
*
(cm), tốc độ truyền sóng v = 80 cm/s.

Xem thêm: Rụng Tóc Nhiều Bị Rụng Tóc Nhiều Là Bệnh Gì, Rụng Tóc Nhiều: Khi Nào Là Bệnh

Tìm số điểm có biên độ 7 (cm) trênS1, S2?Giải:
*
⇒ 2 nguồn ngược pha
*
*
Hai nguồn ngược pha
*
*
Vậy trên S1, S2 có 10 điểm thỏa yêu cầu bài toán.

VD2: Trên mặt nước tại hao điểm A, B cách nhau 50 cm có 2 nguồn dao động với phương trình

*
(cm) và
*
(cm). Xét điểm C trong vùng giao thoa sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tốc độ truyền sóng v = 50 cm/s. Tìm số điểm cực đại trên trung tuyến CI?Giải:
*
*
Hai nguồn ngược pha
*
• Xét
*
• Xét
*
*
*
⇒ k = 0; 1; 2; 3⇒ Có 4 giá trị k.⇒ Trên CI có 4 điểm thỏa yêu cầu bài toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *