NEVERTHELESS NGHĨA LÀ GÌ

Không phải bất kì trường hợp nào Bạn cũng sử dụng However, mà nó được sử dụng để chỉ sự tương phản, đối lập giữa hai mệnh đề.

Bạn đang xem: Nevertheless nghĩa là gì


However được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng ở đầu câu hay cuối câuNếu nó đứng giữa câu thì sẽ đặt giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I studied very hard. However, I failed the exam. She ran so fast. She missed the bus, however.They played well; however, they still lost the game. 

She could fly via Bangko; however, it isn"t the only way.

Hoa is a very good student; however, Minh is much better than her.

Cấu trúc đảo ngữ của However.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phân Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phân Hoá Trong Tiếng Việt

However + Adj/Adv + S + V…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

However hungry he is, he doesn’t eat it.However intelligent though he is, he has no common sense.He continues to work, however tired he is.

II. Phân biệt


1. However và But


1.1. However là trạng từ liên kết, còn but là liên từ Fanboys


Muốn hiểu kĩ thì cần phải tham khảo hướng dẫn của IELTS TUTOR về:


1.2. Dấu hiệu nhận biết


1.2.1. However

Đứng đầu câu, sau nó có dấu "," Đứng giữa câu trước nó có dấu chấm phẩy và sau nó dấu phẩy Đứng cuối câu và trước nó có dấu ","However có nét nghĩa trang trọng hơn nên thường dùng trong văn viết.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Studying Enghlish is not easy; however, it is benificial.We could fly via Vienna, however it isn’t the only way.Lan is a very good student, however Hung is much better than herI agree with your scheme. I don"t think it"s very practical, however.I and Lan could fly via Campuchia; however, it isn"t the only way.Jimmy is a very good student; however, Tom is much better than him.

1.2.1. But

Không đứng đầu câu và cuối câu (trong văn viết).Thường đứng giữa câu, và trước nó có dấu ",".But thường thông dụng hơn trong văn nói.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I tried my best to pass the exam, but I still failed.She did her homework, but I didn’tIt was midnight, but the restaurant was still open

Tham khảo thêm sự khác nhau giữa BUT & HOWEVER (bản chất vẫn sẽ giống như IELTS TUTOR hướng dẫn phía trên)


*

Submit
Cancel
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *