Net loss là gì

the amount by which a company’s total costs are more than its total sales during a particular period:

Bạn đang xem: Net loss là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ hauvuong.mobi.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


*

to act or work together for a particular purpose, or lớn be helpful by doing what someone asks you khổng lồ do

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Panty Là Gì, Nghĩa Của Từ Panty, Panty Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hauvuong.mobi English hauvuong.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *