LỜI BÀI HÁT NGẬM NGÙI

Nắng chia nửa bãi chiều rồi sân vườn hoang trinh thiếu nữ khép song lá rầu Sợi bi thương con nhện giăng mau Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. ĐK: Lòng anh mơ với quạt này, trăm nhỏ chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường. Ru em sẵn tiếng, thùy dương song bờ. Ngủ đi em, ngủ đi em. Ngủ đi mộng vẫn thông thường À ơi gồm tiếng thùy dương mấy bờ Cây dài bóng xế ngơ ngẩn Hồn em vẫn chín mấy mùa ai oán đau Tay đồng đội hãy tựa đầu đến anh nghe nặng trĩu trái sầu rụng rơi.

Bạn đang xem: Lời bài hát ngậm ngùi


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bạn Thích Môn Học Nào Nhất Vì Sao ?Em Thích Nhất Là Môn Toán

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *