Kinh Tế Hộ Gia Đình Là Gì

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Số: 146-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

Kinh tế gia đình cóvị trí rất quan trọng, tồn tại lâu dài và là bộ phận hợp thành của kinh tế xã hộichủ nghĩa. Cùng với kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, kinh tế gia đình gópphần khai thác mọi tiềm năng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của nhândân, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.

Bạn đang xem: Kinh tế hộ gia đình là gì

I-NỘI DUNG CỦA KINH TẾ GIA ĐÌNH

Kinh tế gia đình làphần thu nhập của các xã viên hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng.. . và công nhân viên chức các cơ quanNhà nước, các xí nghiệp quốc doanh, gọi tắt là xã viên và công nhân, viên chứcsau khi đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, công tác đối với tập thể và Nhà nước;tận dụng thời gian còn lại, đầu tư thêm lao động, vật tư, tiền vốn, khai tháccác tiềm năng của đất đai để mở rộng diện tích gieo trồng, thâm canh tăng năngsuất cây trồng, phát triển chăn nuôi, khai thác và chế biến nông sản, lâm sản,thuỷ sản, sản xuất hàng tiểu, thủ công nghiệp, làm các nghề dịch vụ...

Uỷ ban nhân dân các cấp và cácngành các cơ sở quốc doanh, tập thể có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ kinh tếgia đình phát triển đúng hướng, và từng bước đưa kinh tế gia đình trở thành bộphận trong kế hoạch phát triển kinh tế ngành, địa phương và cơ sở.

II-CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TRONG KINH TẾ GIAĐÌNH.

1. Về trồng trọt.

Tất cả các gia đình xã viên hợptác xã, tập đoàn sản xuất đều được giao một số diện tích đất (bao gồm đất canhtác hoặc đất hoang hoá, đất đồi, bãi, mặt nước...) để sản xuất làm kinh tế giađình.

Diện tích đất để lại cho xã viênphát triển kinh tế gia đình khi tổ chức hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nay đã biếnđộng bởi dân số phát triển, diện tích thực tế từng gia đình sử dụng không đồngđều cũng không đặt vấn đề chia lại.

Đối với những người chưa có đấthay có ít đất làm kinh tế gia đình thì hợp tác, tập đoàn sản xuất căn cứ vào khảnăng lao động của từng gia đình và khả năng đất đai của cơ sở mà xem xét có thểgiao cho gia đình một diện tích đất cần thiết phù hợp với tình hình chung tronghợp tác xã, tập đoàn, nhưng phải chú ý không được để ảnh hưởng đến kế hoạch sảnxuất các cây trồng chủ yếu, nhất là sản xuất lương thực của cơ sở.

Những diện tích đất vườn, nhấtlà vườn chuyên canh các loại cây ăn quả của các gia đình đã có từ trước khi tổchức hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, trước mắt giữ nguyên - canh để không gây ảnhhưởng tiêu cực đến sản xuất và cần nghiên cứu hình thức cải tạo và tổ chức lạicho phù hợp.

Đối tượng để xét giao bổ sung đấtlàm kinh tế gia đình là nhân khẩu của các gia đình xã viên, công nhân, viên chức,sĩ quan về hưu hoặc nghỉ mất sức, các gia đình thương binh, liệt sĩ, quân nhântại ngũ.

Ở các thành phố, thị xã, khucông nghiệp, thị trấn nếu các cơ quan, công trường, xí nghiệp, đơn vị quân độicó nhu cầu đất đai phát triển sản xuất phụ thì tuỳ theo điều kiện về đất đai ởtừng nơi, địa phương xem xét có thể giao cho một số diện tích cần thiết để sảnxuất, nhưng không được lấy ruộng đất thuộc trong quy hoạch sản xuất của cácnông trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất.

Những diện tích đất có khả năngtăng vụ, xen canh mà nông trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất chưa sử dụng hếtthì có thể cho gia đình xã viên, công nhân viên chức mượn đất để sản xuất theothời vụ, được ổn định trong một số năm; người sử dụng đất có trách nhiệm thâmcanh, bảo vệ màu mỡ của đất, bảo vệ cây trồng chuyên canh của nông trường, hợptác xã, tập đoàn sản xuất theo quy định của cơ sở sản xuất.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh quy địnhcụ thể mức diện tích giao cho các gia đình xã viên hợp tác xã và tập đoàn sảnxuất sử dụng để phát triển kinh tế gia đình thích hợp với điều kiện từng vùngtrong địa phương và hướng dẫn các huyện, xã thực hiện nhất quán để phát huy tốtkhả năng phát triển kinh tế gia đình, cũng như bảo đảm thực hiện thắng lợi cácnhiệm vụ kế hoạch Nhà nước.

Việc giao đất, cho mượn đất làmkinh tế gia đình, các địa phương, các cơ sở phải xác định quy mô diện tích cụthể, quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng đất để khuyến khích đầu tư cảitạo đất, thâm canh, tăng năng suất cây trồng. Mặt khác, hướng dẫn các gia đìnhsản xuất theo quy hoạch chung của từng vùng nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoáđáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu.

Người được giao đất làm kinh tếgia đình phải sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả cao, cấm không được phátcanh thu tô, bán nhượng, trao đổi... dưới bất cứ hình thức nào, không được xâydựng nhà ở trên đất dành cho kinh tế gia đình. Trường hợp gia đình không sử dụngthì phải trả lại đất đó cho địa phương và cơ sở. Gia đình nào sử dụng khôngđúng quy định thì bị thu hồi lại đất và tuỳ theo trường hợp vi phạm mà bị xử lýtheo pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết Nhànước lấy đất để xây dựng các công trình (nhà máy, kho tàng, đường sá...), Nhànước có thể thu hồi lại đất và địa phương có trách nhiệm giao cho diện tíchkhác làm kinh tế gia đình.

2. Về chănnuôi.

Nhà nước khuyến khích các giađình xã viên và công nhân, viên chức chăn nuôi gia súc, gia cầm (trâu, bò, lợn,gà, vịt, thỏ, ong, cá...) không hạn chế về số lượng, trên cơ sở người nuôi giasúc phải bảo đảm vệ sinh môi trường và không để gia súc phá hoại trồng trọt.

Các địa phương và cơ sở cố gắngtrong điều kiện có thể giúp đỡ các gia đình phát triển chăn nuôi như cung cấpthức ăn hoặc các phụ phế phẩm công, nông nghiệp làm thức ăn cho chăn nuôi, chogia đình được chăn dắt trâu bò trên các bãi chăn công cộng, tổ chức bảo vệ vậtnuôi... ở các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, chú trọng phát triển nuôi gàtheo phương pháp công nghiệp. Các địa phương phối hợp với ngành nông nghiệp cókế hoạch cung ứng con giống, thức ăn tổng hợp, thuốc thú y... theo phương thứcgia công hay bán thẳng cho các gia đình công nhân viên chức chăn nuôi. Về nuôilợn, trước mắt, Uỷ ban nhân dân các thành phố cần ban hành những quy định, nộiquy đối với các gia đình nuôi lợn trong thành phố để bảo đảm vệ sinh chung, bảovệ công trình xây dựng.

Những nơi có diện tích mặt nước(ao, hồ, sông cụt, kênh, mương...), kể cả các diện tích đã tập thể hoá từ lâu,nếu các nông trường, hợp tác xã, tập đoàn không có kế hoạch sản xuất hoặc đangsử dụng nhưng hiệu quả kinh tế thấp thì cho xã viên, công nhân, viên chức mượnđể nuôi cá, nuôi tôm và sản xuất các loại thuỷ sản khác; diện tích và thời giacho mượn tuỳ từng địa phương, từng loại vật nuôi mà nông trường, hợp tác xã, tậpđoàn sản xuất và người mượn bàn bạc nhất trí quy định, nhất thiết không được bỏhoang. Các địa phương, các cơ sở phối hợp với ngành thuỷ sản có kế hoạch giúp đỡvề giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng và chế biến, bảo vệ sản xuất.

3. Về sản xuấttiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ.

Nhà nước khuyến khích và giúp đỡcác gia đình mua sắm phương tiện, dụng cụ, máy móc nhỏ và vừa, tạo nguyên liệuđể phát triển tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ phù hợpvới điều kiện và nhu cầu tiêu dùng của từng địa phương và cơ sở; đặc biệt chútrọng tạo điều kiện cho những nơi có nghề sản xuất truyền thống và hàng thủcông tinh xảo, có giá trị kinh tế cao để xuất khẩu như khảm, sơn mài, thêu ren,dệt thảm v.v...

Xem thêm: Khoa Học Kỹ Thuật Là Gì - Nghĩa Của Từ Khoa Học Kỹ Thuật Trong Tiếng Việt

Các xí nghiệp công nghiệp quốcdoanh có thể dành những công đoạn sản xuất thủ công, nửa cơ giới, kỹ thuật đơngiản để mở rộng hình thức gia công tại nhà cho công nhân, viên chức và xã viên.Các ngành, các địa phương và cơ sở gia công phải có kế hoạch tổ chức xản xuất hợplý, quản lý chặt chẽ, có kế hoạch bồi dưỡng tay nghề, trang bị kỹ thuật để bảođảm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong công tác quản lý, phải loại trừ nhữngtổ chức, cá nhân làm "cai đầu dài" làm trung gian không cần thiết đểbảo đảm quản lý chặt chẽ nguyên liệu và sản phẩm, bảo đảm thu nhập cho ngườilao động.

III- CHÍNHSÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT

1.Về thuế. Các gia đình xã viên và công nhân, viên chức làm kinh tế gia đình cónghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo chính sách thuế nông nghiệp, thuế côngthương nghiệp, thuế hàng hoá và thuế sát sinh hiện hành.

Được Nhà nước miễn thuế trong nhữngtrường hợp sau đây:

- Miễn thuế môn bài, thuế doanhnghiệp và thuế lợi tức doanh nghiệp đối với tất cả các nghề phụ mà gia đình xãviên và công nhân, viên chức tận dụng thời gian lao động của gia đình để làm,không mang tính chất kinh doanh chuyên nghiệp.

- Miễn thuế buôn chuyến đối vớitất cả các sản phẩm của kinh tế gia đình bán trong thôn xóm, xã, phường hay tạichợ địa phương. Nếu đem làm quà cho người nhà ở địa phương khác, có giấy chứngnhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú là sản phẩm của kinh tế gia đìnhthì cũng không phải nộp thuế buôn chuyến.

Đất do nông, lâm trường, hợp tácxã, tập đoàn sản xuất cho xã viên, công nhân, viên chức mượn làm vụ đông, tăngvụ, xen canh thì xã viên, công nhân, viên chức không phải nộp thuế nông nghiệp.

- Các gia đình được giao đất trống,đất đồi trọc làm vườn rừng thì được miễn nộp tiền nuôi rừng.

2. Về đầu tưvốn.

Các gia đình tự giải quyết vốnlà chính. Đối với trường hợp gia đình xã viên và công nhân viên chức ở nôngthôn thiếu vốn sản xuất được vay vốn của hợp tác xã tín dụng; xã viên, côngnhân, viên chức ở thành phố, thị xã, khu công nghiệp được vay vốn của quỹ tiếtkiệm xã hội chủ nghĩa theo thể lệ vay vốn của Ngân hàng Nhà nước. ở những nơiquỹ tiết kiệm, hợp tác xã tín dụng chưa đảm nhận được việc cho vay, thì Ngânhàng Nhà nước tuỳ theo khả năng có thể cho các xã viên, công nhân, viên chứcvay vốn, cơ quan Ngân hàng cùng với chính quyền địa phương và cơ sở theo dõi,giúp đỡ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Thủ tục cho vay phảithuận tiện, tránh gây phiền hà, trở ngại cho người vay vốn.

3. Về cung ứngvật tư.

Hàng năm, Uỷ ban kế hoạch Nhà nướckhi cân đối vật tư, nguyên liệu cho các ngành, các địa phương và cơ sở căn cứvào khả năng, có thể dành ra một phần vật tư; nguyên liệu, công cụ cần thiết đểsản xuất, kể cả máy phát điện nhỏ, máy động lực nhỏ có máy công cụ kèm theo,các giống cây trồng, con giống, thức ăn cho chăn nuôi v.v... để gia công haycung ứng cho các gia đình theo hợp đồng kinh tế hoặc bán cho nhân dân phát triểnkinh tế gia đình.

4. Về tổ chức sảnxuất.

Phải tổ chức việc hợp tác vàphân công sản xuất giữa các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể với kinh tế giađình trên từng địa bàn đối với từng loại sản phẩm theo quy hoạch và kế hoạch thốngnhất để phát huy hiệu quả cao của cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động nhằm nângcao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

5. Về chínhsách tiêu thụ sản phẩm.

Người sản xuất được quyền sử dụngsản phẩm của kinh tế gia đình để tiêu thụ dùng, bán cho Nhà nước hoặc mua bán,trao đổi ở thị trường. Đối với những loại sản phẩm, mặt hàng quý hiếm thuộcdanh mục hàng hoá Nhà nước thống nhất quản lý (sơn hồi, quế, cao-su, cà-phê, hồ-tiêu,thuốc lá, thuốc lào...) thì ngoài phần dành để người sản xuất tiêu dùng, cần tậptrung bán cho Nhà nước theo hợp đồng kinh tế hai chiều hoặc theo giá thoả thuận.Đối với sản phẩm chăn nuôi, ngoài số gia súc hợp đồng bán cho Nhà nước và tậpthể, người sản xuất được quyền sử dụng sản phẩm làm ra vào sinh hoạt của giađình, kể cả việc giết mổ gia súc; trường hợp tiêu dùng không hết có thể bán chohợp tác xã mua bán hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Khi mổ thịt gia súcphải nộp thuế sát sinh và thực hiện các quy định về thú ý.

Thương nghiệp quốc doanh và hợptác xã mua bán phải có kế hoạch hợp đồng trực tiếp với xã viên, công nhân, viênchức; cố gắng cung ứng trước vật tư, nguyên liệu, con giống, cho vay vốn...trên cơ sở đó nắm sản phẩm của khu vực kinh tế gia đình. Phần sản phẩm ngoài hợpđồng, người làm kinh tế gia đình được bán cho Nhà nước, cho hợp tác xã mua bánhoặc cho người tiêu dùng theo giá thoả thuận, giá thoả thuận là giá thuận mua vừabán không gò ép dưới bất cứ hình thức nào.

Người làm kinh tế gia đình cótrách nhiệm bảo đảm thực hiện các hợp đồng giao sản phẩm với các tổ chức thumua hoặc gia công đúng số lượng, quy cách, chất lượng, thời hạn. Nếu không thựchiện đúng hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp tổ chức thươngnghiệp hay tổ chức gia công không bảo đảm kế hoạch thu mua sản phẩm theo hợp đồngđã ký, nhất là đối với những sản phẩm tươi sống, thì người sản xuất có quyềntiêu thụ cho các tổ chức khác hay bán thẳng cho người tiêu dùng. Tổ chức thươngnghiệp hay gia công phải bồi thường thiệt hại cho người sản xuất, do việc khôngthực hiện đúng hợp đồng gây ra.

Các cơ quan thu mua phải tổ chứclực lượng thu gom, đặt các điểm thu mua thuận tiện, thanh toán kịp thời, sòngphẳng với người sản xuất, chống mọi biểu hiện cửa quyền ép cấp, ép giá, gây phiềnhà cho người sản xuất. Trường hợp có khó khăn chính đáng không thanh toán đượckịp thời thì tổ chức thương nghiệp phải trả lãi theo lãi suất của Ngân hàng quỹtiết kiệm hoặc hợp tác xã tín dụng cho người làm kinh tế gia đình để họ vay vốntiếp tục sản xuất.

Trong tình hình sản xuất củakinh tế gia đình phân tán, các địa phương, các cơ sở sản xuất có điều kiện cầntổ chức những cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản ở các cụm dân cư, các huyện,thị xã... để bảo đảm cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp được ổn định và nângcao hiệu quả kinh tế.

IV-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để kinh tế gia đìnhthực sự là bộ phận hợp thành của kinh tế xã hội chủ nghĩa, các ngành, các địaphương và các đơn vị kinh tế quốc doanh, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp, ngư nghiệp có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, giúp đỡ kinh tế giađình phát triển theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, gắn liền với kếhoạch sản xuất kinh doanh của từng địa phương và cơ sở. Uỷ ban nhân dân các cấpcần phân công một đồng chí Phó Chủ tịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh quốcdoanh, tập thể phân công một đồng chí Phó giám đốc hoặc Phó chủ nhiệm phụ tráchlĩnh vực kinh tế gia đình để phối hợp kế hoạch giữa kinh tế quốc doanh, tập thểvà gia đình.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể như Hội đồng nông dân tập thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản HồChí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh,Hội làm vườn, Hội nuôi ong... phối hợp với các ngành, các địa phương, các cơ sởtrong việc động viên, hướng dẫn quần chúng phát triển kinh tế gia đình mạnh mẽ,đúng hướng.

Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, BộThuỷ sản, Bộ Công nghiệp nhẹ, Liên hiệp xã tiểu, thủ công nghiệp Trung ươngcùng với Bộ Nội thương, Liên hiệp xã mua bán, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nướcvà các ngành có liên quan ra thông tư hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Nghị quyếtnày theo chức năng, quyền hạn của mình.

Các ngành, các địa phương, cáccơ sở cần chú ý tổ chức sơ kết, tổng kết kinh nghiệm chỉ đạo phát triển kinh tếgia đình nhằm phát huy mạnh mẽ các tiềm năng kinh tế gia đình lên vị trí xứngđáng góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế và cải thiện đời sốngnhân dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *