Hướng Dẫn Chơi Nước Ngụy Ngọa Long

Lúc thành nhà nên đạt đẳng cấp 75 trsống lên, hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động hóa mở Tháp Thí Luyện.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chơi nước ngụy ngọa long

*

Lúc vào Tháp Thí Luyện, những thành nhà bước đầu chọn tầng nhằm vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng vẫn vượt.

Xem thêm: Giải Thích Vì Sao Trẻ Nhỏ Hay Ăn Kẹo Rất Dễ Bị Sâu Răng Sinh Học 10

3: Số Thí Luyện Lệnh sót lại (mỗi lần thừa kinh nghiệm 3 Thí Luyện Lệnh, rất có thể tìm Thí Luyện Lệnh bằng cách tấn công Quân Đoàn trong những Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng sắp đến vượt: các thành nhà đề xuất tìm hiểu thêm trước rồi thu xếp chuần khắc chế và kìm hãm để thừa tháp một cách thuận tiện độc nhất.

*

Đây là list tổng thể các võ tướng mạo nhận thấy trường đoản cú Tháp Thí Luyện nước Ngụy.

Số tầng Tướng Kỹ năng Chức Hồn tướng tá Thuộc tính Giá trị lớn lên (sau các lần chuyển sinh) Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí
5 Tào Hưu Liên Kích Nguyên ổn soái 100 79 81 43 2.1 2.3 1.2
10 Xa Trụ Uy Phong Chiến tướng 400 81 71 43 2.6 2.7 1.6
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Hí Chỉ Tài Hải Tiếu Trí tướng 1.500 65 57 88 1.8 1.8 3
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Hạ Hầu Bá Tật Xung Cấm quân 3.000 79 85 77 2.1 2.1 1.9
20 Phan Phụng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Tlỗi Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Mao Giới Khích Lệ Quân sư 9.000 68 47 72 2 1.8 2.3
33 Tuân Du Địa Liệt Trí tướng 11.500 70 54 94 2.2 2 2.8
38 Hắc Chiêu Lôi Tiễn Thống lĩnh 13.000 85 84 84 2.5 2.4 2
43 Bàng Đức Nghịch Tập Tiên phong 15.000 78 94 72 2.7 2.5 2
48 Hứa Chữ Cuồng Bạo Cấm quân 18.000 76 96 40 2.6 3 1.8
53 Cồ Hủ Hư Vô Quân sư 22.000 81 53 97 2.2 2.1 2.8
58 Từ Hoảng Man Ngưu Tiên phong 28.000 84 91 71 2.3 2.8 1.9
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Trương Cáp Đan Kỵ Hùng sư 48.000 89 90 74 2.5 2.6 2
68 Tuân Úc Tử Điên Quân sư 60.000 78 58 96 2.4 2.1 3
73 Hạ Hầu Uyên Phá Quân Chiến tướng 80.000 91 92 55 2.66 2.4 2.1
78 Trương Liêu Hổ Xung Tiên phong 100.000 94 90 83 2.5 2.7 2.1
83 Quách Gia Viêm Lôi Quân sư 1trăng tròn.000 88 58 98 2.4 2.1 3.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *