Giới Từ Chỉ Thời Gian

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là hầu hết từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, vào câu văn. Giới từ được áp dụng trong câu cùng với vai trò đính thêm kết những từ, nhiều từ để giúp bạn làm rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Bạn đang xem: Giới từ chỉ thời gian

Ví dụ: I was born in 2000: Tôi được sinh ra vào năm 2000

Câu này còn có giới từ là in, và chúng ta không thể vứt từ này đi được nếu như muốn câu gồm nghĩa đúng.

Vài trường hợp có mạo từ làm việc giữa: in a hurry, at the front,…


Các giới từ thường gặp
1) Giới từ bỏ chỉ thời gian:– At: vào thời gian (thường đi với giờ) – I get up at 6.00

– On: vào (thường đi cùng với ngày) – The book on the table

– In: vào (thường đi cùng với tháng, năm, mùa, nắm kỷ) – On my birthday, on Saturday

– Before: trước – Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden

– After: sau – After David had gone home, we arrived

– During: (trong khoảng) đi với danh trường đoản cú chỉ thời gian – I fell asleep during the film

2) Giới tự chỉ chỗ chốn:-AT: Được sử dụng khi gồm – Một điểm: at the beginning, at the end, at the top, at the bottom, … – Một điểm nghỉ chân tạm thời: at the bus stop, hotel, airport, party, …

-ON: Được áp dụng khi có: – Sự tiếp xúc bề mặt: on the table, on the wall, on the page, on Earth, … – phương tiện chở khách hàng chục người trở lên: on bus, on plane, train, airport, ….

-IN: – sử dụng giới tự in khi danh từ vùng phía đằng sau là không gian 3 chiều che phủ danh trường đoản cú phía trước: VD: in the room, in a box, in a wallet, in the garden, in the city, in the world, ….

Thơ về giới tự chỉ thời gian

bài thơ về giới từ bỏ chỉ thời gian nhằm mục tiêu giúp những chúng ta nhanh thuộc bài hơn, hãy cùng tìm hiểu thêm nhé

“ IN ” năm, “ IN ” tháng, “ IN ” mùa Sáng, chiều, và tối thì vừa bố “ IN ” Đổi giờ đem “ AT ” có tác dụng tin Tính ngày, tính sản phẩm công nghệ phải rinh đến “ ON ” Chính trưa, trời tối hỏi dồn Xin thưa “ AT ” đúng trọn vẹn cả hai Còn như ngày tháng thêm dài Thì “ ON ” đặt trước ko sai vị trí nào

Quy tắc hình tam giác vào giới từ

Quy tắc hình tam giác được biết tới như là 1 quy tắc giúp ghi nhớ cách dùng giới từ bỏ in, on, at và cách áp dụng của chúng.

Ba giới trường đoản cú chỉ thời gian, vị trí “in”, “on”, “at” rất rất dễ gây nhầm lẫn. Nguyên tắc hình phễu được tương đối nhiều người sử dụng để giúp đỡ bạn giải quyết và xử lý vấn đề này. Tưởng tượng cách thực hiện “in”,”on”, “at” như 1 tam giác ngược, hoặc chiếc phếu. Cái phễu này thanh lọc dần các cụm tự chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc sút dần nấc độ bình thường chung, tăng vọt mức độ cụ thể.


*
*


Quy tắc hình tam giác trong giới từ
In

To độc nhất của phễu là giành cho giới tự in – chỉ những thứ bự nhất, bình thường chung nhất. Với thời gian, “in” dùng trước gần như từ chỉ thời hạn khái quát độc nhất như “century” (thế kỷ) cho đến “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” cần sử dụng cho những vị trí lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời hạn từ thông thường nhất cho tới week (tuần), vị trí từ phổ biến nhất cho đến thị trấn, làng mạc xóm xung quanh in the morning, afternoon, evening.

On

Phần giữa của phễu giành riêng cho “on”, tương xứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn đối với “”in”. Về thời gian, “on” dùng cho ngày núm thể, hoặc một dịp nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, “on” cần sử dụng cho một vùng tương đối dài, rộng lớn như con đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, tương xứng với thời hạn địa điểm cụ thể nhất, dành cho giới từ “at”. Về thời gian, “at” dùng cho mốc thời hạn cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, “at” sử dụng cho địa chỉ, vị trí cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, phương pháp dùng giới trường đoản cú về thời gian, địa điểm của ba giới trường đoản cú “in”, “on”, “at” tuân theo luật lệ hình phễu, ngoài một vài ngoại lệ như trên.

Bài tập về Giới từ bỏ chỉ thời hạn và vị trí chốn

Exercise 1: Chọn lời giải đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

Xem thêm: Cách Hỏi Tiền Sử Bệnh Là Gì ? Vì Sao Nó Quan Trọng? Tiền Sử Bệnh Tật Là Gì

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ thủ đô new york at ten o’clock.

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Nam giới want to lớn get trang chủ ______ time to see my parents.

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vị you go khổng lồ school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not trang chủ ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where lớn go for his birthday. ______ the end, he decided lớn go to Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền các giới từ bỏ in, on, at vào các câu sau:

1.Will she be home _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got to the station just _____ time to catch the train.

4. Thy left school ______ the kết thúc of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây:

1. Lan wants lớn live & work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This cat jumped in his face & scared me.

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày trong tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: vào một vài phút – cấu tạo cố định của in)

3. Lựa chọn D (in + khoảng tầm thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng thời gian ngắn – at lunch)

5. Lựa chọn B (in + địa điểm)

6. Lựa chọn B (at the weekend)

7. Chọn A (on time: đúng giờ)

8. Lựa chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày trong tuần)

10. Chọn B (at present – kết cấu cố định)

11. Lựa chọn D (in the end)

12. Lựa chọn C (in + year)

13. Lựa chọn B (at + thời hạn cụ thể)

14. Chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + địa điểm lớn PCC Officer of the các buổi tiệc nhỏ Central Committee – văn phòng trung ương Đảng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *