Giải bài tập kế toán quản trị

Đăng kí / Đăng nhập

Nhập tài khoản hoặc email

password

Quên mật khẩu?

Đăng nhập Nhớ singin

Đăng kí

Đăng nhập bởi facebook


*

*


*

*

*

Bài 0:

Chi chi phí khả biến đơn vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2 nghìn đ/giờ

Thay vào khoảng độ vận động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào tầm khoảng độ chuyển động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è phương pháp dự đóan chi phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong mon tới, giả dụ chạy máy 2 ngàn giờ thì bỏ ra phí bảo trì là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

nấc độ hoạt động cao nhất: 80% x 200 chống = 160 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 chống = 16.000.000đ/ngày

Mức độ chuyển động thấp nhất: 1/2 x 200 chống = 100 phòng/ngày

Chi phí vận động ở mức phải chăng nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi giá tiền khả trở nên mỗi phòng ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

Chi giá tiền khả đổi mới 1 tháng = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức hoạt động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

Vậy công thức dự đoán giá cả một tháng là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu mon sau số chống được thuê là 65% (65% x 200 phòng = 130 phòng) thì ngân sách dự kiến của một mon là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

Chi phí chuyển động bình quân cho một phòng/ngày ở các mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 chống x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 chống x 30 ngày

Ta thấy, ở tại mức độ hoạt động càng tốt càng tiết kiệm được giá cả bất biến

Bài 2:

Chi giá thành khả biến đơn vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào khoảng độ hoạt động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è công thức dự đóan bỏ ra phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong tháng tới, nếu buôn bán 7.500 sp, chi tiêu sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

Chỉ tiêu tổng số Đơn vị Tỷ lệ

lợi nhuận (7.500 x 32.000) 240.000.000 32.000 100 %

(-) ngân sách khả biến hóa 153.375.000 20.450 63,9 %

* giá vốn (7.500 x 14.000) = 105.000.000

* hoả hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua quanh đó (7.500 x 1.650) = 12.375.000

(=) Số sư đảm phí tổn 86.625.000 11.550 36,1 %

(-) chi phí bất biến 61.600.000

* giá cả quảng cáo 25.000.000

* Lương cai quản 20.000.000

* túi tiền khấu hao TSCĐ 8.000.000

* CP DV mua không tính 8.600.000

(=) thu nhập cá nhân thuần 25.025.000

Bài 3:

Lập bảng kết quả chuyển động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) giá cả khả vươn lên là (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) chi tiêu bất biến

27.000.000

 

 

(=) roi trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 thành phầm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

a.

Bạn đang xem: Giải bài tập kế toán quản trị

giảm ngay bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm giá tiền đvị – giảm giá) x slượng tiêu tốn – định phí

= (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

Tăng định chi phí lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm phí đvị x sltiêu thụ) – (bất thay đổi cũ + không thay đổi tăng thêm)

= (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

giảm ngay 200đ/sp với tăng định tầm giá 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm phí đvị – giảm giá) x sltiêu thụ – (bất biến đổi cũ + bất biến tăng thêm)

= (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu bán theo sản lượng tiêu thụ tối đa là 15.000sp thì nên chọn lựa phương án c vì có lợi nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, nếu như xét về độ to đòn bẩy sale (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à khi DT tăng (giảm) 1%, lợi tức đầu tư tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,5%

à C có độ lớn đòn kích bẩy KD bé dại nhất nghĩa là: còn nếu không tiêu thụ được tối đa chức năng lực nhưng mà sản lượng tiêu thụ giảm thì phương pháp C cũng có tốc độ sút lợi nhuận rẻ nhất.

Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi phí tổn vận chuyển: 720.000 / 3000 = 240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000 = 2 ngàn đ/sp

Chi tổn phí khả thay đổi = 4.500đ/sp

Định tầm giá = 0

Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu chỉ cần giá cung cấp 1 đơn vị chức năng = 740 đ/spVậy giá cả thực hiện là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá chỉ bán

Tổng CPKB

SDĐP đối chọi vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số số lượng hàng hóa tiêu thụ 13.000 sản phẩm, p = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng bất biến 180.000.000đ.

Tỷ lệ số dư đảm phí = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

Đầu tư cho lăng xê 16.000.000đ/tháng thì Dthu tạo thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + doanh thu tăng) x phần trăm sdđp – (đphí bắt đầu + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu tốn tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu hao x SDĐPđvị - (đphí mới + đphí cũ) = <(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)> - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết lợi tức đầu tư cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận bắt đầu = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí mới (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) roi trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

Tăng trở thành phí 1.200đ/sp, roi 9.000.000đ à Klượng tiêu hao bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ trên mức roi = = = 17.500 (sp)

Giảm 1/2 CPKB nhưng mà làm tăng lên CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ to đòn bẩy marketing = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã auto hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP bất biến (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ béo đòn bẩy sale = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy trên mức sản lượng tiêu thụ 20.000 thành phầm thì nên tiến hành tự động hóa hóa khi doanh nghiệp tự động hóa hóa đã làm biến hóa kết cấu đưa ra phí. Số dư đảm phí vẫn còn đang cao khi làm nạp năng lượng có triển vọng sẽ làm cho lợi nhuận tăng nhanh hơn. Trường hợp sản lượng có xu thế giảm thì nên xem xét lại do độ lớn đòn kích bẩy KD khi auto cao nên những lúc DT giảm thì LN sẽ tụt dốc mạnh hơn khi chưa tự động.

Xem thêm: Làm Đồ Chơi Từ Motor - Tự Chế Xe Buồm Đồ Chơi Đơn Giản Với Motor

Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi phân phối thêm 5.000sp mà không thay đổi định phí

CPKBđơn vị = 000 – 4.000 = 24.000đ/spLợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp = 000 đ/sp

giá cả sẽ là = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN sẽ tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị mới = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp để đạt LN như thời gian trước thì sản lượng tiêu hao là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) giá thành sản phẩm là bao nhiêu để xác suất SDĐP không đổi:

? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá buôn bán = <(9.000 + 1.200) x 100%>/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB giảm 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị mới = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá buôn bán 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy khi DT tăng cao, lợi nhuận sẽ tăng nhanh, cơ mà khi DT sụt sút thì lợi tức đầu tư cũng sút nhanh, tại mức tiêu thụ 20.000sp thì không nên tự động vì lợi nhuận chỉ cần 9.600.000Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000) = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000) = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000) = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000) = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH 24.000.000

- CPQL 8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận gửi = 5tr/10.000sp = 500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp = 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp = 1.000đ/sp

Giá bán = 7.900đ/sp

Mà 80% giá bán hiện tại = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy thực hiện được với cái giá 8.000đ/sp

Độ lớn ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì lợi tức đầu tư tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

Cách 2:

Với độ lớn đòn bẩy KD bởi 4, nhưng lợi nhuận tăng 100% so với roi cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp mới = DT mới/Giá phân phối = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

 

CPKB bắt đầu = 6.000 x một nửa = 3.000 à SDĐPđơn vị mới = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB bắt đầu = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x giá cả = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000 Nếu tự mướn NV cung cấp hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à tỷ lệ CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à tỷ lệ SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

Nếu thường xuyên sử dụng đại lý với mức hoa hồng 25%:

CPBB không thay đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à phần trăm CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à phần trăm SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, ni tăng phần trăm hoa hồng lên 5% làm CPKB cũng tăng 5% à phần trăm CPKB mới = 80% + 5% = 85%

à phần trăm SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (

Bài 0:

Chi mức giá khả biến đối kháng vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2.000 đ/giờ

Thay vào khoảng độ hoạt động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào tầm độ hoạt động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è cách làm dự đóan đưa ra phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong tháng tới, nếu như chạy máy 2 ngàn giờ thì chi phí gia hạn là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

mức độ vận động cao nhất: 80% x 200 phòng = 160 phòng/ngày

Chi phí chuyển động ở mức cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 phòng = 16.000.000đ/ngày

Mức độ hoạt động thấp nhất: 1/2 x 200 chống = 100 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức rẻ nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi tổn phí khả đổi mới mỗi chống ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

Chi tầm giá khả trở thành 1 tháng = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức chuyển động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

Vậy công thức dự đoán túi tiền một tháng là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu mon sau số chống được mướn là 65% (65% x 200 phòng = 130 phòng) thì ngân sách dự con kiến của một tháng là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

Chi phí chuyển động bình quân cho một phòng/ngày ở các mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 chống x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 chống x 30 ngày

Ta thấy, tại mức độ hoạt động càng tốt càng tiết kiệm ngân sách được giá cả bất biến

Bài 2:

Chi mức giá khả biến 1-1 vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào tầm độ vận động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è công thức dự đóan bỏ ra phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong tháng tới, nếu phân phối 7.500 sp, ngân sách chi tiêu sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

Chỉ tiêu tổng cộng Đơn vị Tỷ lệ

lợi nhuận (7.500 x 32.000) 240.000.000 32.000 100 %

(-) ngân sách chi tiêu khả phát triển thành 153.375.000 20.450 63,9 %

* giá chỉ vốn (7.500 x 14.000) = 105.000.000

* hoa hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua ngoại trừ (7.500 x 1.650) = 12.375.000

(=) Số sư đảm tổn phí 86.625.000 11.550 36,1 %

(-) ngân sách chi tiêu bất đổi thay 61.600.000

* chi tiêu quảng cáo 25.000.000

* Lương cai quản 20.000.000

* chi tiêu khấu hao TSCĐ 8.000.000

* CP DV mua quanh đó 8.600.000

(=) thu nhập cá nhân thuần 25.025.000

Bài 3:

Lập bảng kết quả chuyển động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) giá thành khả đổi mới (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) chi tiêu bất biến

27.000.000

 

 

(=) lợi tức đầu tư trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 thành phầm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

a. giảm ngay bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm tổn phí đvị – bớt giá) x slượng tiêu thụ – định phí

= (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

Tăng định giá tiền lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm phí tổn đvị x sltiêu thụ) – (bất phát triển thành cũ + không bao giờ thay đổi tăng thêm)

= (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

giảm ngay 200đ/sp với tăng định chi phí 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm tầm giá đvị – giảm giá) x sltiêu thụ – (bất vươn lên là cũ + bất biến tăng thêm)

= (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu bán theo sản lượng tiêu thụ buổi tối đa là 15.000sp thì hãy chọn phương án c vì hữu dụng nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, nếu như xét về độ khủng đòn bẩy marketing (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à lúc DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à lúc DT tăng (giảm) 1%, lợi tức đầu tư tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à lúc DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,5%

à C gồm độ lớn đòn bẩy KD nhỏ tuổi nhất nghĩa là: nếu không tiêu thụ được tối đa-zi-năng lực cơ mà sản lượng tiêu thụ sút thì phương pháp C cũng có thể có tốc độ bớt lợi nhuận phải chăng nhất.

Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi phí vận chuyển: 720.000 / 3000 = 240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000 = 2.000 đ/sp

Chi phí tổn khả biến đổi = 4.500đ/sp

Định phí tổn = 0

Để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu chỉ cần giá buôn bán 1 đơn vị chức năng = 740 đ/spVậy giá bán thực hiện là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá chỉ bán

Tổng CPKB

SDĐP solo vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số số lượng hàng hóa tiêu thụ 13.000 sản phẩm, p = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng không bao giờ thay đổi 180.000.000đ.

Tỷ lệ số dư đảm mức giá = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

Đầu tứ cho quảng cáo 16.000.000đ/tháng thì Dthu tăng thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + lợi nhuận tăng) x tỷ lệ sdđp – (đphí bắt đầu + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu thụ tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu tốn x SDĐPđvị - (đphí mới + đphí cũ) = <(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)> - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết lợi nhuận cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận bắt đầu = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí new (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) lợi tức đầu tư trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

Tăng phát triển thành phí 1.200đ/sp, roi 9.000.000đ à Klượng tiêu thụ bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ trên mức lợi nhuận = = = 17.500 (sp)

Giảm 50% CPKB dẫu vậy làm tăng lên CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ phệ đòn bẩy kinh doanh = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP không bao giờ thay đổi (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ to đòn bẩy marketing = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy tại mức sản lượng tiêu tốn 20.000 thành phầm thì đề xuất tiến hành auto hóa khi doanh nghiệp tự động hóa vẫn làm biến đổi kết cấu chi phí. Số dư đảm phí còn cao khi làm ăn uống có triển vọng sẽ có tác dụng lợi nhuận tăng nhanh hơn. Nếu như sản lượng có xu hướng giảm thì nên xem xét lại vì chưng độ lớn đòn bẩy KD khi auto cao nên lúc DT sút thì LN sẽ tụt dốc mạnh hơn khi không tự động.

Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi phân phối thêm 5.000sp cơ mà không biến đổi định phí

CPKBđơn vị = 000 – 4.000 = 24.000đ/spLợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp = 000 đ/sp

giá bán sẽ là = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN sẽ tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân lực trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị mới = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân lực trực tiếp lên 1.200đ/sp để đạt LN như năm ngoái thì sản lượng tiêu thụ là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) giá cả sản phẩm là bao nhiêu để tỷ lệ SDĐP ko đổi:

? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá cung cấp = <(9.000 + 1.200) x 100%>/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB bớt 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị bắt đầu = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá cung cấp 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy khi DT tăng cao, lợi nhuận vẫn tăng nhanh, cơ mà khi DT sụt giảm thì lợi nhuận cũng bớt nhanh, tại mức tiêu hao 20.000sp thì ko nên auto vì lợi nhuận chỉ với 9.600.000Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000) = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000) = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000) = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000) = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH 24.000.000

- CPQL 8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận gửi = 5tr/10.000sp = 500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp = 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp = 1.000đ/sp

Giá chào bán = 7.900đ/sp

Mà 80% giá cả hiện trên = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy tiến hành được với cái giá 8.000đ/sp

Độ mập ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì lợi tức đầu tư tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không tiến hành được

Cách 2:

Với độ lớn đòn kích bẩy KD bằng 4, mà lợi nhuận tăng 100% so với roi cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp mới = DT mới/Giá chào bán = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không triển khai được

 

CPKB new = 6.000 x một nửa = 3.000 à SDĐPđơn vị mới = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB new = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x giá bán = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000 Nếu tự thuê NV phân phối hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à xác suất CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à phần trăm SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

Nếu liên tục sử dụng đại lý với mức hoa hồng 25%:

CPBB không thay đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à tỷ lệ CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à phần trăm SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, ni tăng xác suất hoa hồng lên 5% làm cho CPKB cũng tăng 5% à tỷ lệ CPKB mới = 80% + 5% = 85%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *