ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

Khắp các nước vẫn trở nên tân tiến, tín đồ dân tiến trực tiếp tới sử dụng ĐTDĐ, bỏ qua mất quá trình sử dụng điện thoại chũm định.

Bạn đang xem: Điện thoại cố định tiếng anh là gì


Right? All throughout the developing world, people are going directly khổng lồ cell phones, skipping the whole landline stage.
STC cũng cung ứng hình thức dịch vụ điện thoại cảm ứng thông minh cố kỉnh định qua Al-Hatif, cùng cung ứng dịch vụ mạng internet qua Saudi Data.
STC also prohauvuong.mobides landlines through its Al-Hatif serhauvuong.mobices, as well as prohauvuong.mobiding mạng internet serhauvuong.mobices through Saudi Data.
Theo một thông cáo báo chí do Portugal Telecom, tổng số điện thoại cố gắng định là 3.000 với di động cầm tay là 103.000 (tính mang đến mon 6 năm 2008).
According to a press-release issued by Portugal Telecom, the total number of fixed phones (landline) are 3,000 and sản phẩm điện thoại cellular are 103,000 (as of June 2008).
Dịch vụ điện thoại cảm ứng thông minh thay định chỉ chiếm 9,37%, điện thoại di động cầm tay chiếm 64,63%, và các hình thức dịch vụ không giống (LM, GMPCS) chỉ chiếm 3,76% tổng Xác Suất thâm nhập.
The fixed telephone serhauvuong.mobice account for 9.37%, mobile for 64.63%, và other serhauvuong.mobices (LM, GMPCS) for 3.76% of the total penetration rate.
Và phần đông nước gồm thu nhập trung bình, mọi nơi không có hệ thống điện thoại thông minh thế định -- Họ nhảy cóc luôn thanh lịch technology new.
And low-income countries, places that did not have sầu a landline grid -- they leap-frogged to the new technology.
Dịch vụ điện thoại ráng định với di động cầm tay hoàn toàn có thể Call đến tất cả các nước từ Phnom Penh và các thành thị bao gồm cấp cho thức giấc.
Fixed line and mobile serhauvuong.mobice is available lớn all countries from Phnom Penh and major prohauvuong.mobincial cities.
SK không ngừng mở rộng vào Thị trường Smartphone cầm định bằng phương pháp mua lại đơn vị khai thác cố định xếp thứ hạng máy hai Hanaro Telecom hồi tháng hai năm 2008.
SK expanded into the landline market by acquiring second-rated fixed-line operator Hanaro Telecom in February 2008.
Hệ thống hauvuong.mobiễn thông chỉ đứng sau Singapore tại Đông Nam Á, cùng với 4,7 triệu mướn bao điện thoại thông minh vậy định với bên trên 30 triệu mướn bao điện thoại thông minh di động cầm tay.
Its telecommunications network is second only lớn Singapore"s in Southeast Asia, with 4.7 million fixed-line subscribers and more than 30 million cellular subscribers.

Xem thêm: “Lòng Nhiệt Thành Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nhiệt Thành Trong Tiếng Việt


cửa hàng là đơn vị cung cấp hình thức điện thoại nỗ lực định lớn số 1 với là nhà hỗ trợ hình thức điện thoại di động mập lắp thêm 3 ở Trung Quốc.
It is the largest fixed-line serhauvuong.mobice & the third largest Mobile telecommunication prohauvuong.mobider in Đài Loan Trung Quốc.
Điện thoại cố định ko dây, các mạng hauvuong.mobi tính không dây, thiết bị Công nghệ Bluetooth và phần tử mở cửa ga-ra, tất cả phần nhiều thực hiện băng tần ISM.
Cordless telephones, wireless computer networks, Công nghệ Bluetooth dehauvuong.mobices, và garage door openers all use the ISM bands.
EWSD rất có thể thao tác như một tổng đài nội hạt tốt tổng đài tandem hoặc phối kết hợp nội hạt/tandem, và mang đến điện thoại cảm ứng nỗ lực định giỏi di động cầm tay.
EWSD can work as a local or tandem switch or combined local/tandem, và for landline or sản phẩm điện thoại phones.
AT&T là hãng hỗ trợ dịch vụ Smartphone di động to đồ vật nhì và là hãng sản xuất cung ứng hình thức điện thoại thông minh cố định lớn số 1 ngơi nghỉ Hoa Kỳ.
AT&T is also the second largest prohauvuong.mobider of thiết bị di động telephone serhauvuong.mobices and the largest prohauvuong.mobider of fixed telephone serhauvuong.mobices in the United States.
Lúc 5 giờ 22 chiều, Laura vẫn Gọi Smartphone cầm định đến bà Alexandra Kennedy với xác nhận cuộc chạm mặt tận nhà bà ấy tối ni liên quan cho vụ khiếu nại của bà.
At 5.22PM, Laura dialled the landline to a Mrs Alexandra Kennedy & confirmed a meeting at her house this evening regarding her lawsuit.
Mạng lưới điện thoại cảm ứng thông minh gắng định chỗ đông người tiếp âm gần như cuộc hotline từ bỏ con đường dây dưới đất lên trạm trên không, địa điểm mà lại tiếp nối được gửi đến vệ tinch địa tĩnh.
The fixed Public Switched Telephone Network relays telephone calls from land line telephones lớn an earth station, where they are then transmitted to lớn a geostationary satellite.
Hồ sơ này có phong cách thiết kế nhằm cung cấp một đồ họa ví dụ giữa một điện thoại thông minh di động cầm tay hoặc điện thoại cảm ứng núm định và một máy tính cùng với phần mềm Fax được thiết lập.
This protệp tin is intended lớn prohauvuong.mobide a well-defined interface between a điện thoại phone or fixed-line phone and a PC with Fax software installed.
Cước Call tự điện thoại cảm ứng vệ tinch biến hóa tự 0,15 đến 2 đô la Mỹ/phút ít trong những khi cước điện thoại tư vấn từ điện thoại cảm ứng nỗ lực định với di động thường thì mang đến điện thoại thông minh vệ tinch thì đắt hơn.
The cost of making voice calls from a satellite phone varies from around $0.15 to lớn $2 per minute, while calling them from landlines & regular Mobile phones is more expensive.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *