Đề Thi Hsg Hóa Học 10

... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2007 - 2008MÔN: HÓA HỌC LỚP 1OThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (4 điểm)X và Y là những nguyên tố team A, hầu như tạo đúng theo ... H = - 198 kJ co 10, 51 (mol) 7,434 (mol) 0 C 10, 3 (mol) 5,15 (mol) 10, 3 (mol) 0,21 (mol) 2,284 (mol) 10, 3 (mol)Tổng số mol hỗn hợp ở thăng bằng : 0,21 + 2,284 + 10, 3 + 29,736 = 42,53 ... Dịch B (tiến hành ở ánh sáng phòng). A) Viết phương trình hóa học xảy ra và mang đến nhận xét.b) Nêu hiện tượng lạ và viết phương trình hóa học xẩy ra khi mang lại lần lượt các dung dịch tất cả hổn hợp HCl và...

Bạn đang xem: Đề thi hsg hóa học 10

*

*

... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2006 - 2007MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này còn có hai (2) trangCâu I (4 điểm)1. Tính ... Oxi hóa mạnh mẽ Y tạo thành phầm là axit o-phtalic, o-C6H4(COOH)2. (a) Xác định kết cấu và hotline tên X, Y, Z.6SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ... X5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O x x/5Ta có : mol10.037,1L.mol100,0L 0103 7,0ax31−−=×=mol10.037,1L.mol 010, 0L02074,05x31−−=××=⇒ a = 1Công thức của phèn được viết lại là...

Xem thêm: Trương Quân Ninh Bị Cắt Vai Khỏi Phim Của Dương Tử, Những Người Tình Tin Đồn Của Trương Quân Ninh

*

*

... Đề thi môn hoá Đề thi môn hoáThời gian 120 phútThời gian 120 phútHọ cùng tên.Họ cùng tên.Câu 1:Câu 1: a, bởi pha, bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột ... 1: a, bởi pha, bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột color đen: CuO, MnOơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu đen: CuO, MnO22, Ag, Ag22O, cùng O, và FeO.FeO.b, có 4 lọ không...
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *