Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3

Tổng hợp những đề thi học tập sinh tốt môn tiếng Anh lớp 3

hauvuong.mobi xin ra mắt đến quý thầy cô giáo và các em học viên bộ tài liệu tổng hợp các đề thi học tập sinh xuất sắc môn tiếng Anh lớp 3. Trải qua việc tập luyện và làm quen với các đề thi này để giúp đỡ các em học sinh lớp 3 ôn luyện được rất nhiều mẫu câu với từ vựng khác nhau. Mời quý thầy giáo viên và các em học sinh tải về giúp xem trọn bộ nội dung của tài liệu.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

Bài tập ôn hè giờ đồng hồ Anh lớp 3

Bài khám nghiệm trắc nghiệm giờ Anh lớp 3 (có đáp án)

Tổng hợp bài tập giờ Anh lớp 3

Đề thi số 1

I. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You


3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. Và D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

Xem thêm: Bộ Phù Du Là Gì ? Tiền Chỉ Là Phù Du


A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ....re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. ...the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi.....name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice khổng lồ meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: - …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice to lớn meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening


Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về giúp thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 4.439 Lượt xem: 9.382 Dung lượng: 596,4 KB
Liên kết hauvuong.mobi về

Link tải về chính thức:

Tổng hợp những đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3 hauvuong.mobi Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *