CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

Để tính số lượng các mong của số m (m >1) ta xét dạng đối chiếu của số m ra quá số nguyên tố 

Nếu m = $a^x$ thì m gồm x + 1 ước 

Nếu m = $a^x$. $b^y$ thì m có ( x+1)(y +1) ước

Nếu m = $a^x$. $b^y$.$c^z$ thì m gồm ( x+1)(y +1)(z +1) ước

Ví dụ : số 32 = $2^5$ yêu cầu số 32 bao gồm 5 + 1 = 6 ước

Số 63 = $3^2$. 7 đề xuất số 63 có ( 2+1)(1 +1) = 6 ước

Số 60 = $2^2$. 3 .5 bắt buộc số 60 có (2 +1)(1 +1)(1 +1) = 12 ước

Em thử dùng phương pháp trên nhằm tính con số các ước của 81; 250; 125


Bạn đang xem: Có thể em chưa biết

Bài làm:

81 = $3^4$ cần số 81 có (4 +1) = 5 ước

250 = 2. $5^3$ nên số 250 bao gồm (1+1)(3 +1) = 8 ước

126 = 2. $3^2$. 7 đề nghị số 126 gồm ( 1 + 1)(2 + 1)(1 + 1)= 12 ước


xem toàn bộ: Giải VNEN toán 6 bài 18 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Lời giải các câu khác trong bài


Phân tích những số 24: 35 ra thừa số nguyên tố theo phong cách dùng sơ thiết bị phân tích như bên trên
Phân tích những số sau ra thừa số yếu tắc
Giải câu 1 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 2 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 3 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 4 trang 59 toán VNEN 6 tập 1
Giải câu 1 trang 60 toán VNEN 6 tập 1
hoàn toàn có thể em không biết

Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 - kết nối tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tin học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải technology 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng chế 6
Giải yêu cầu hướng nghiệp 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải tiếng Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 liên kết tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT technology 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT music 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm thứ lí 6
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi The War Of Mine, Hướng Dẫn Cách Chơi This War Of Mine

Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


VNEN toán 6 tập 1

Phần số học

Chương I. Ôn tập và ngã túc về số từ bỏ nhiên


Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợp
Bài 2: Tập hợp các số từ nhiên
Bài 3: Ghi số từ bỏ nhiên
Bài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập thích hợp con
Bài 5: Luyện tập
Bài 6: Phép cùng và phép nhân
Bài 7: Phép trừ cùng phép chia
Bài 8: luyện tập chung về phép tính cùng với số tự nhiên
Bài 9: Luỹ quá với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
Bài 10: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số
Bài 11: vật dụng tự triển khai các phép tính
Bài 12: rèn luyện chung
Bài 13 : tính chất chia hết của một tổng
Bài 14 : dấu hiệu chia hết đến 2, đến 5
Bài 15 : dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Bài 16 : Ước và bội
Bài 17 : Số nguyên tố, đúng theo số, bảng số nguyên tố
Bài 18 : Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tố
Bài 19: Ước phổ biến và bội chung
Bài 20: Ước chung bự nhất
Bài 21: rèn luyện về mong chung phệ nhất
Bài 22: Bội chung nhỏ dại nhất
Bài 23: rèn luyện về bội chung nhỏ tuổi nhất
Bài 24: Ôn tập chương I

Chương II. Số nguyên


Bài 1: có tác dụng quen với số nguyên âm
Bài 2: Tập hợp những số nguyên
Bài 3: trang bị tự vào tập hợp những số nguyên
Bài 4: giá trị hoàn hảo của một số nguyên
Bài 5: cộng hai số nguyên thuộc dấu
Bài 6: cùng hai số nguyên khác dấu
Bài 7: tính chất phép cộng các số nguyên
Bài 8: Phép trừ hai số nguyên
Bài 9: Quy tắc lốt ngoặc
Bài 10: Quy tắc đưa vế
Bài 11: Ôn tập học tập kì I
Bài 12: Nhân hai số nguyên không giống dấu
Bài 13: Nhân hai số nguyên thuộc dấu
Bài 14: luyện tập về nhân nhì số nguyên
Bài 15: tính chất của phép nhân
Bài 16: Bội và cầu của một số nguyên
Bài 17: Ôn tập chương II

Phần hình học

Chương I. Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng. Tia


Bài 1: Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng. Tia
Bài 2: cha điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng
Bài 3: Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng
Bài 4: Tia. Vẽ đoạn trực tiếp biết độ dài
Bài 5: thực hành thực tế trồng cây trực tiếp hàng. Đo độ dài
Bài 6: Ôn tập chương I

VNEN toán 6 tập 2

Phần số học tập - Chương 3: Phân số


Bài 1: mở rộng khái niệm phân số
Bài 2: Phân số đều bằng nhau - đặc thù cơ bản của phân số
Bài 3: Rút gọn gàng phân số - Luyện tập
Bài 4: Quy đồng mẫu những phân số - Luyện tập
Bài 5: so sánh phân số
Bài 6: Phép cộng phân số
Bài 7: tính chất cơ bạn dạng của phép cùng phân số - Luyện tập
Bài 8: Phép trừ phân số - Luyện tập
Bài 9: Phép nhân phân số
Bài 10: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số - Luyện tập
Bài 11: Phép phân chia phân số - Luyện tập
Bài 12: láo số - Số thập phân - Phần trăm
Bài 13: luyện tập chung
Bài 14: Tìm cực hiếm phân số của một số cho trước
Bài 15: Tìm một trong những biết quý hiếm phân số của số đó - Luyện tập
Bài 16: tra cứu tỉ số của nhì số
Bài 17: rèn luyện chung
Bài 18: Biểu đồ xác suất - Luyện tập
Bài 19: Ôn tập chương III
Bài 20: Ôn tập cuối năm

Phần hìnhhọc - Chương 2: Nửa mặt phẳng. Góc.Đường tròn. Tam giác


Bài 1: Nửa phương diện phẳng - Góc
Bài 2: Số đo góc - lúc nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
Bài 3: Vẽ góc cho thấy số đo - Tia phân giác của một góc
Bài 4: hai góc đối đỉnh - Góc tạo vày một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bài 5: thực hành đo góc xung quanh đất
Bài 6: Đường tròn - tam giác
Bài 7: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *